علیرضا پژمانفر

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویرهایی از سیطره ی فرقه مجاهدین

  رهایی از سیطره ی فرقه مجاهدین

  آقای علیرضا پژمانفر که بیش از دو دهه تحت اسارت و سیطره ی فرقه تروریستی و مخوف مجاهدین در قرارگاه اشرف بسر می برد. سرانجام با تلاش های مستمر انجمن نجات و اعضای خانواده اش و نیز همکاری و همدلی مسئولین عراقی به میهن عزیزمان…

 • خانواده هااعتراض خانواده ها ، ناکامی منطق مجاهدین

  اعتراض خانواده ها، ناکامی منطق مجاهدین

  آقای دکتر وحید پژمانفر با درک حقایق و واقعیات مربوط به فرقه ی خشونت طلب رجوی از اینکه آزادی و استقلال برادرش در طی بیست سال از سوی رهبری عقیدتی مجاهدین بی اهمیت قلمداد شده است و سردمداران مجاهدین تاکنون به درخواست مکرر او و…

 • دنیای تاریک مجاهدین

  دنیای تاریک مجاهدین

  نامه ی اعتراضی آقای دکتر وحید پژمانفر در رابطه با مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف و طرح خواسته منطقی خویش در رابطه با امکان تماس برادرش علیرضا با وی و سایر اعضای خانواده اش، که خطاب به مقامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و…

 • برچسباز اندیشه ی منفی تا اندیشه ی مثبت

  از اندیشه ی منفی تا اندیشه ی مثبت

  لذا اینبار ما تصــمیم گرفته ایم بدون نگرانی و با خیال راحت و آرامش شما را توسط سازمان ملل به کشور برگردانیم دل همه ما به تو تنگ شده و بویژه من همواره به یاد تو بوده و هستم و حداکثر سعی و تلاش خود…

دکمه بازگشت به بالا