فرهاد ربیعی

  • خانواده هافرهاد ربیعی

    سازمان مجاهدین خلق و کودکان – فرهاد ربیعی

    فرهاد دو ساله بود که پدرش برات ربیعی به جبهه جنگ ایران و عراق رفت و این سرآغاز جدایی طولانی او از پدرش بود. او شانزده ساله بود که برای اولین بار صدای پدرش را از طریق تلفن شنید. او از آلمان تماس می گرفت،…

دکمه بازگشت به بالا