قادر ارمکان

 • خانواده هاتقاضای خانواده آقای ارمکان از صلیب سرخ

  تقاضای خانواده آقای ارمکان از صلیب سرخ

  آقای رسول ارمکان رونوشت نامه ای را که خطاب به برادرش و مسئولین مجاهدین در قرارگاه اشرف نوشته است و اخیرا در سایت انجمن نجات بنا به درخواست ایشان درج شده، جهت اطلاع و ایمیل به مقامات صلیب سرخ تحویل اینجانب داد که به پیوست…

 • مبارزه برای حقوق بشر یا شانتاژ و فریبکاری مجاهدین

  مبارزه برای حقوق بشر یا شانتاژ و فریبکاری مجاهدین

  سومین نامه ی اعضای خانواده ی محترم آقای قادر ارمکان دربرگیرنده ی واقعیات تلخی ست. نادیده انگاشتن احساسات و علائق خانوادگی از سوی رهبران فرقه ی مجاهدین علیرغم پروپاگاندا و تبلیغات دروغین آنان در مواجه شدن با مجامع و نهادهای بین المللی یا سیاستمداران و…

 • خانواده هاحماقت محض رهبران مجاهدین

  حماقت محض رهبران مجاهدین

  نبایستی افراد تحت سیطره رهبری عقیدتی مجاهدین در شرایط و تنگنایی بسر برند که اعضای خانواده های آنان در اقصی نقاط جهان همچون آقای محمدی ساکن کانادا (پدر سمیه محمدی تحت اسارت در قرارگاه اشرف) و یا آقای سمکو ارمکان فرزند آقای قادر ارمکان که…

 • رهبران مجاهدین و اقدامات مغایر با انسانیت

  رهبران مجاهدین و اقدامات مغایر با انسانیت

  آیا رهبران فرقه ی ستیزه جو و خشونت طلب مجاهدین می دانند آقای قادر ارمکان به غیر از پدر و مادری محترم و عزیز، همسر و فرزندی دارد که طی مدت بیست و سه سال در انتظار دیدار قادر لحظه شماری می کنند؟ براستی اقدام…

دکمه بازگشت به بالا