قطر

  • کشورهاقطر مقصد بعدی مجاهدین بعد اخراج نخواهد بود

    قطر مقصد بعدی مجاهدین بعد اخراج نخواهد بود

    نماینده دولت قطر در شورای حقوق بشر ژنو، گفت: قطر مقصد بعدی مجاهدین بعد از اخراج نخواهد بود. نماینده دولت قطر در شورای حقوق بشر ژنو با بیان اینکه کشورش همواره بر حسن همجواری با کشورهای همسایه پایبند است، گفت: قطر مقصد بعدی مجاهدین بعد…

دکمه بازگشت به بالا