مجید زند

  • برای آمدنت به آغوش گرم خانواده دعا می کنیم

    برای آمدنت به آغوش گرم خانواده دعا می کنیم

    اگر می توانی با خانواده ات تماس داشته باش، مجید جان به آغوش خانواده ات برگرد. ما با تمام وجود خواستار بازگشتت هستیم. به خاطر پدرت برگرد که بیشتر اوقات گوشه گیری می کند و با کسی صحبت نمی کند و همیشه به فکر برگشتن…

دکمه بازگشت به بالا