محمدتقی محمدی

  • پدر و مادرت هميشه روز شماري ميكنند كه روزي برگردي

    پدر و مادرت همیشه روز شماری میکنند که روزی برگردی

    تقی جان پدرومادرت اززمانی که رفتی همیشه روزشماری میکنند که روزی برگردی ودوباره صفا و صمیمیت رابرای این خانواده به ارمغان بیاوری. مادرت از روزی که شنیده شما می خواهید بیائید بسیار خوشحال است وهر روز به من اصرار می کند که دنبال کارت را…

  • مادرت از روزيكه شنيده، مي خواهيد بيائيد بسيار خوشحال است

    مادرت از روزیکه شنیده، می خواهید بیائید بسیار خوشحال است

    تقی جان پدرومادرت اززمانی که رفتی همیشه روزشماری میکنند که روزی برگردی و دوباره صفا و صمیمیت رابرای این خانواده به ارمغان بیاوری. مادرت از روزیکه شنیده شما می خواهید بیائید بسیار خوشحال است وهرروز بمن اصرار می کند که دنبال کارت را بگیرم تا…

دکمه بازگشت به بالا