محمدرضا فرجی پور

  • بیرحمی رهبران مجاهدین تا کی

    بیرحمی رهبران مجاهدین تا کی

    نمی دانی که ما پدر مادرت چقدر نگران شما هستیم، چقدر عذاب می کشیم، چقدر صبر بکنیم، چقدر گریه کنیم، باور کن شب و روز نداریم. خواهش می کنیم که بیایی و ما را از این دوری نجات دهی تا کی جدائی و غربت. ما…

  • برچسباحساسات جریحه دار شده

    احساسات جریحه دار شده

    خانواده آقای محمد رضا فرجی پور مدت بیست سال است از دیدن ایشان و یا شنیدن صدایش محروم مانده اند، زیرا بر همگان آشکار است، محمد رضا نیز همچون سایر افراد به اسارت کشیده شده در قرارگاه اشرف از هیچگونه امکانات و یا اختیاری برای…

دکمه بازگشت به بالا