محمد بهاری

  • برچسبدر خواست خانواده محمد بهاری از مسئول جستجوی صلیب سرخ

    در خواست خانواده محمد بهاری از مسئول جستجوی صلیب سرخ

    پدر و برادر آقای محمد بهاری در دیداری که با مقامات محترم صلیب سرخ آقایان آندریاس و بروس جان گراهام در دفتر انجمن نجات ارومیه داشتند نامه و مدارکی را تحویل دادند که دال بر حضور آقای بهاری در قرارگاه اشرف بود واز مقامات کمیته…

  • خواسته ی منطقی خانواده ها و واکنش هیستریک مجاهدین

    خواسته ی منطقی خانواده ها و واکنش هیستریک مجاهدین

    مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین که سالهاست در خفا زندگی می کند و جرئت بیرون آمدن از مخفیگاه خود را ندارد با دادن پیام هایی فریبکارانه از مبارزه برای تحقق حقوق انسانها سخن می گوید در حالی که فرقه ی تحت رهبری او از…

دکمه بازگشت به بالا