محمد حسین امیدی

  • خانواده هاپدر پیر انجمن نجات به دیار ابدی شتافت

    پدر پیر انجمن نجات به دیار ابدی شتافت

    آقای علی اصغر امیدی نقش بسیار سازنده و فعالی در شکل گیری تشکل خانواده هایی که عزیزانشان اسیر رجوی فریبکار در عراق بودند داشت و علی رقم کهولت سن قبل از تشکیل انجمن نجات از طریق عناصر جداشده از سازمان فعالیت های بین المللی زیادی…

دکمه بازگشت به بالا