محمد رضا سعادتی

  • تاریخچه فرقه رجویشهرام و سعادتی و رجوی

    تاریخچه ی سازمان مجاهدین خلق در یک نگاه

    مجاهدین خلق که پس از پیروزی انقلاب با کلیدواژه منافق شناخته شدند، از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ روی مردم اسلحه کشیدند، اما آیا می‌شد از تجربیات سعادتی و شهرام در مواجهه با منافقان بهره برد؟ به سال ۱۳۴۴ محمد حنیف نژاد که از دانشجویان مسلمان فعال…

دکمه بازگشت به بالا