محمد صاحبي

  • پدر و مادرت برای دیدار شما روز شماری می کنند

    پدر و مادرت برای دیدار شما روز شماری می کنند

    اگر از حال و احوال پدر و مادر شما را خواسته باشید خوب هستند و برای دیدار شما روز شماری می کنند چرا برای ما نامه نمی دهید 25 سال پدر و مادر چشم به راه هستند که شما بیایید ولی متاسفانه شما هیچ وقت…

دکمه بازگشت به بالا