محمد ولي قليزاده

  • دلم مي خواهد پرنده اي بودم تا پروازكنم به سوی تو

    دلم می خواهد پرنده ای بودم تا پروازکنم به سوی تو

    همه ما دردعاهایمان ازخداوند عاجزانه آمدن توبه نزدخانواده ات خواستاریم. خیلی حرف دارم،‌خیلی دلم گرفته، نمی دانم ازکی وازکجا وچه بگویم. ازسالها دوری وانتظارازکسانیکه زمانی پیش ما بودند وحال اجل به آنها فرصت نداد و آرزوی دیدن تورا به خاک بردند وتسلیم حق شدند. آخرعزیزم…

دکمه بازگشت به بالا