مرادی

  • خانواده ها
    خانم زینب مرادی خواهر حسن مرادی

    امیدوارم برادرم حسن مرادی پیام مرا ببیند

    طبق اظهارات سرکار خانم زینب مرادی برادرش حسن مرادی فرزند مظفر در تابستان سال 1378 به طور ناگهانی و مشکوک مفقود گردیده و تا کنون هیچگونه خبری از او ندارند. از آنجاییکه فرقۀ رجوی در ربودن و فریب جوانان ایرانی درهمان سالها به عناوین مختلف…

دکمه بازگشت به بالا