مهدی فدایی

  • برچسباز فراغت پیر شدیم کی میایی

    از فراغت پیر شدیم کی میایی

    بلکه در خواب می گوییم 20 سال فراغ دوری تو. برادر خوب و با غیرتم برادر جان مهدی اگر یاد می کنم محبت هایی که به بچه هایم وحید، رحیم، سمیه و همسرم می کردید فراموش نمی کنم و از صمیم قلب می گویم که…

دکمه بازگشت به بالا