نادر گشسبی

  • برچسب
    حمید گشسبی برادر نادر گشسبی

    پیام آقای حمید گشسبی، به برادرش نادر، و مقامات آلبانی

    نادر گشسبی اهل شهر ارومیه است. وی متولد ۱۳۴۳ بوده اکنون ۵۷ سال سن دارد. نادر گشسبی براساس مرام و مسلک فرقه مجاهدین همچنان مجرد است. این فرد در تنهایی کامل بدون همسر و فرزند و بدون هرگونه ارتباطی با خانواده اش در اردوگاه این…

دکمه بازگشت به بالا