کاظم رجوی

  • نقض حقوق بشرکاظم رجوی و جداشدگان

    ما کجای این حقوق بشر قرار داریم؟

    حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌ طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد! اینکه…

  • رهبران مجاهدینکاظم رجوی

    کاظم رجوی، حامی مهم نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین بود

    دکتر کاظم رجوی برادر مسعود رجوی و یک حقوق دان ساکن فرانسه بود. بزرگترین افتخاری که باند رجوی به او نسبت میدهند ، تلاش او برای اعدام نشدن مسعود دراوایل دهه ی 50 بود که البته طرف مقابل هم با ارائه ی اسنادی نشان میدهد…

دکمه بازگشت به بالا