14 اسفند 1359

  • تاریخچه فرقه رجویرجوی و بنی صدر

    ۱۴اسفند 1359؛ اتحاد مجاهدین خلق و بنی‌صدر

    ریاست جمهوری سید ابوالحسن بنی صدر و عزل وی از ریاست جمهوری، یکی از موضوعات مناقشه انگیز در تاریخ انقلاب است و دوران 17 ماهه ریاست جمهوری وی از اسفند 58 تا خرداد 1360 یکی از پرحادثه ترین دوره های انقلاب اسلامی است. اما شاید…

دکمه بازگشت به بالا