آلن شوالریاس

  • فرقه گرایی مجاهدینزنده سوزاده شده

    زنده سوزاده شده

    بیش از یکسال، آقای آلن شوالریاس درباره مجاهدین تحقیق کرده است. وی طی این مدت، جهت جمع آوری شواهد تاریخی مجاهدین به ایران، عراق، آلمان و انگلستان سفر کرد. نویسنده دراین سازمان، دنیایی غریب یافت که در آن اسلام و مارکسیسم به هم آمیخته می…

دکمه بازگشت به بالا