مرور

انجمن نجات مرکز اصفهان

نشست انجمن نجات در اصفهان

نشست انجمن نجات دفتر اصفهان در روز جمعه 21 اردیبهشت ماه 1386 که همزمان با سالگرد خلع سلاح مجاهدین توسط نیروهای امریکایی درپادگان اشرف در عراق بود در سالن صلح و دوستی هلال احمر با خوش امد گویی مجدد اقای هاشمی مسئول انجمن اصفهان به مسئول…

دهلیز انتقال مجاهدین از یک گروه سیاسی به یک فرقه مخرب

اگر به تعریف هایی که از یک فرقه ارائه شده است و یا به اهداف تشکیلی فرق و ماهیت و ساختار آنها چه از لحاظ تئوری و چه عملی و نمونه های رایج آن در طول تاریخ توجه گرد مشخص می شود که دسته ای از ویژگی ها در تمامی فرقه ها مشترک هستند و در حقیقت…

بررسی تطبیقی فرقه های التقاطی بعد اسلام در ایران

یکی از شیوه های رایج و در عین حال مفید و دقیق در ارزیابی و شناخت جریان ها و نحله های اجتماعی و سیاسی و حتی فکری و فرهنگی مقایسه تطبیقی آنها با دیگر جریان ها مخصوصا" حرکت ها و سیستم های مشابه خویش در طول تاریخ است که این مقایسه علاوه بر…

سمینار فرقه و تروریسم و نقش آن در تاریخ معاصر ایران

انجمن نجات اصفهان با همکاری انجمن علمی گروه تاریخ و یاری بی شائبه اعضای محترم هئیت علمی با توجه به تقاضایی که انجمن نجات در راستای تبیین نقش فرق در تاریخ معاصر ایران مطرح کردند و بررسی این مهم که فرق چگونه می توانند زمینه انحراف و التقاط را…

گزارش نشست انجمن نجات با نماینده کمیته جستجوی صلیب سرخ جهانی

ادامه نشست انجمن نجات دفتر اصفهان در روز جمعه 21 اردیبهشت ماه 1386 که همزمان با سالگرد خلع سلاح مجاهدین توسط نیروهای امریکایی درپادگان اشرف در عراق محل انجام شده بود در سالن صلح و دوستی هلال احمر با خوش امد گویی مجدد اقای هاشمی مسئول انجمن…

اعطای امان نامه به افراد بازگشتی در اصفهان

بنابر اعلام خبرنگار انجمن نجات از اصفهان روز جمعه 22/2/86 که مصادف با خلع سلاح مجاهدین توسط امریکا در عراق بوده جلسه ای با حضور اعضای انجمن نجات و خانواده هایی که فرزندان شان اسیر فرقه ی رجوی هستند برای اعطای امان نامه عده ای از افراد…

نشست انجمن نجات به مناسبت روز جهانی زن در اصفهان

خانمهایی که سابقه طولانی در سازمان مجاهدین خلق داشتند و هم اکنون از این فرقه جداشده اند، در یک جلسه بزرگداشت که توسط انجمن نجات در اصفهان در تاریخ 11/12/85 و در سالگرد روز جهانی زن ترتیب داده شده بود شرکت کردند ؛ آنها جمعبندی از تجارب خود…

گزارش نشست انجمن نجات به مناسبت روز جهانی زن

در آستانه فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن به همت انجمن نجات و حضور خانواده های عضو این انجمن نشستی در روز جمعه 11 اسفند ماه در تالار اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. موضوع این نشست بررسی نقش زن در مناسبات فرقه ای و سازمان…

نشست انجمن نجات به مناسبت روز جهانی زن در اصفهان

خانمهایی که سابقه طولانی در سازمان مجاهدین خلق داشتند و هم اکنون از این فرقه جداشده اند، در یک جلسه بزرگداشت که توسط انجمن نجات در اصفهان در تاریخ 11/12/85 و در سالگرد روز جهانی زن ترتیب داده شده بود شرکت کردند ؛ آنها جمعبندی از تجارب خود…