مرور

انجمن نجات مرکز البرز

سی ام مهر، یادآور ژست پوشالی رجوی

پایان ماه مهر همزمان است با انتخاب پوشالی و فرمالیته مریم رجوی از طرف ملعون مسعود رجوی به عنوان رئیس جمهوری در سازمان تروریستی فرقه نما رجوی! رجوی با این کار به اهداف پلید جنسی خود که جلب اعتماد و سوءاستفاده و استثمار جنسی زنان بود رسید و…

کاوانا به کاخ میرود مریم رجوی به رویا

برت کاوانا 53 سالۀ آمریکایی هنگامی در کاخ سفید، برای پست قضاوت در دیوان عالی آمریکا سوگند یاد کرد که هفته ها قبل این قاضی به شدت در برابر اتهام هایی که در رابطه با "آزار جنسی" زنان علیه او مطرح بود مقاومت کرد، کاوانا در تاریخ های 16 سپتامبر…

پشت پردۀ پیام صوتی رجوی و ماجرای بهمن 97

سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی هر چند سال یکبار جهت حفظ و کنترل اسیران خود در تشکیلات خزعبلاتی را با مضمون سرفصل عنوان میکند و با وعده های پوشالی اقدام به اخذ تعهد به ماندن نیروها در تشکیلات و خروج ممنوع می نماید. آخرین پیام صوتی ملعون رجوی…

در فرقۀ رجوی اسیران پس از مرگ نام و نشان دار میشوند

در سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی فرهنگ وارونه و خاصی وجود دارد، واژه ها معنایی دیگر دارند و بدستور ملعون رجوی همه افراد باید به سازمان بدهکار باشند و به زبان کثیف او افراد باید قپه های خود را زمین بگذارند و تنها شخصی که باید از همه طلبکار…

یازده سپتامبر2001 و رویکردهای دوگانه فرقه رجوی

11 سپتامبر میلادی، چنین روزی سازمان تروریستی رجوی به نیروهایش در داخل عراق و خارج از عراق اعلام کرد که " برج امپریالیسم فرو ریخت " که منظور از برج امپریالیسم همان ساختمان های دو قلوی تجارت جهانی واقع در منهتن نیویورک بود که توسط هواپیماهای…

انزوای رجوی نتیجۀ 53 سال بردگی و وابستگی به امپریالیسم

از زمانی که مسعود رجوی با جاه طلبی و خودخواهی های خود قدرت را بدست گرفت؛ سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی با پوشش یک سازمان انقلابی و تغییر دادن بستر سازمان به خوش خدمتی برای حامیان خود که در رأس آن دولت های آمریکا قرار دارد پرداخته که همچنان…

خشم نفاق در هشتم شهریور سال 60

آغاز دهۀ 60 در ایران مصادف است با اوج گیری جریان نفاق و به دنبال آن خط گسترده ترور شخصیت ها و مردم که به شکل عجیبی ادامه می یافت. در مدتی کوتاه جبهه نفاق، روشنفکرترین و عزیزترین حامیان مردم را به خاک و خون کشید و دست خیانت پیشه اش را از…

براندازی در ایران، خیال پوشالی رجوی

چند سالی است که دولت آمریکا به دنبال براندازی در ایران است تا اهداف شوم خود را در منطقه به پیش ببرد. از اینرو به سراغ عاملین و سرمایه گذاری بر روی مزدوران خود هستند که مجاهدین با سوابق ننگین خیانت به مردم ایران و دشمنی با حکومت ایران بهترین…

مبدل شدن فروغ جاویدان به غروب جاویدان

بعد از گذشت چندماه از ورود رجوی به عراق، مسلح شدن سازمان توسط ارتش صدام به پشتیبانی جدی شخص صدام، ارتش موسوم به آزادی بخش مجاهدین خلق شکل میگیرد تا در یک عملیات سازمان یافتۀ مشترک نظامی بین سازمان و عراق فعالیت نمایند. سپس در تیرماه 1367…

همایش غیر ایرانی و نمایشی فرقۀ رجوی در پاریس

فرقۀ به بن بست رسیده رجوی همه ساله در تیرماه، یک همایش نمایشی در یکی از سالن های شهر پاریس که ویلپنت نام دارد برگزار و هزینه های گزاف آن را با هزاران هزار دلار دریافتی از حامیان تروریست پرداخت می نماید و از طرفی جاهای خالی سالن را با افراد…