مرور

انجمن نجات مرکز خراسان رضوی

مجاهدین خلق ؛ جنبش ضد ایرانی

خبرگزاری رسمی حکومت ایران مصاحبه ای با روحانی مقیم فرانسه ؛ شیخ ممدوه سانگو انجام داده است وی با یک ذوق زدگی کامل از ایران و زیبائیهای آن تعریف میکند و دائما رسانه های غربی را از باب اینکه درباره ایران دروغ گفته اند را سرزنش می کند ؛ پر…

یک عضو سابق گروه تروریستی مجاهدین به آغوش خانواده‌ بازگشت

یک عضو گروه تروریستی مجاهدین در محیطی عاطفی و در میان ناباوری خانواده ای که بیش از 15 سال از فرزندشان بی خبر بودند،در تاریخ 29/7/84 در شهر مشهد به کانون خانواده‌اش بازگشت. غلامرضا یوسفی با سابقه 16 سال عضویت در گروه تروریستی مجاهدین،در میان…