مرور

انجمن نجات مرکز خراسان رضوی

مجاهدین خلق ؛ جنبش ضد ایرانی

خبرگزاری رسمی حكومت ایران مصاحبه ای با روحانی مقیم فرانسه ؛ شیخ ممدوه سانگو انجام داده است وی با یك ذوق زدگی كامل از ایران و زیبائیهای آن تعریف میكند و دائما رسانه های غربی را از باب اینكه درباره ایران دروغ گفته اند را سرزنش می كند ؛ پر…

یک عضو سابق گروه تروريستي مجاهدین به آغوش خانواده‌ بازگشت

یک عضو گروه تروريستي مجاهدین در محیطی عاطفی و در میان ناباوری خانواده ای که بیش از 15 سال از فرزندشان بی خبر بودند ،در تاریخ 29/7/84 در شهر مشهد به کانون خانواده‌اش بازگشت. غلامرضا یوسفی با سابقه 16 سال عضویت در گروه تروریستی مجاهدین ،در…