مرور

انجمن نجات مرکز خراسان رضوی

نامه فاطمه ظفری به نخست وزیر عراق

عاجزانه از شما تقاضا می کنم با تدبیر و حق میزبانی که دارید اقدامی اتخاذ کنید و به این جدایی 25 ساله خاتمه دهید شاید ما بتوانیم فرزندان خود را ببینیم و مانند خیلی ها که در فراق عزیزان خود از این دنیا رفتندو آرزوی دیدن عزیزشان را به گور…

حضور حمیدرضا تدینی و همسرش صدیقه ندافی در دفتر انجمن نجات خراسان رضوی

آقای حمیدرضا تدینی و همسرش صدیقه ندافی برای پیگیری و اطلاع از برادرش مهدی تدینی که اسیر دست فرقه رجوی است به دفتر انجمن نجات خراسان رضوی در مشهد مراجعه کردند که مورد استقبال مسئول دفتر قرار گرفتند. بعداز توضیحات مسئول دفتر انجمن آقای…

برادرم، هنوز با یادت اشکم سرازیر می شود

نمی دانم عمرم کفاف می دهد تا دوباره تو را ببینم یا نه، محمدجان همیشه یاد و خاطرات گذشته در زندگی ما جریان دارد هر وقت صحبتی در رابطه با عشق، محبت، مردانگی و غیرت باشد نام تو هم هست. من مطمئنم که فرقه ملعون رجوی تا الان هرچه قدر هم توانسته…

خانواده ها و جداشده ها، دنیا را برای رجوی و فرقه اش ناامن می کنند

رفتن این عزیزان از لیبرتی به کشور آلبانی اولین قدم به سوی دنیای آزاد است هرچند رجوی و فرقه اش در آلبانی باز هم تلاش خواهند کرد تا هم چنان آنها در آنجا تحت مغزشویی و اسارت خود نگه دارند و برای اقدامات تروریست آینده اش مورد استفاده قرار دهند.…

چرا رجوی از خانواده ها می ترسد؟

پس می بینید که رجوی با همان شمه ضد خانواده اش به خوبی فهمیده بود که حضور خانواده از بمباران امریکا برایش خطرناکتر است، و امروز به روشنی میتوان دید که تنها جایی که سلاح تزویر و ریا و لابی های گوناگون جهانی فرقه رجوی اثرش کمرنگ و می توان گفت…

دوباره مسعود رجوی سرش را از قبر بیرون آورد!

تو هر چقدر می خواهی پارس کن، آخر دندانی برایت نمانده که ما جداشده ها ترسی از آن داشته باشیم اگرچه ما را باکی از یاوه گویی های تو نیست. حالا به کوری چشم تو و آن زنک بدبخت که در آرزوی تهران خواهد مرد. ما انقلاب شوم آن زنک را که همه چیز را از…

لعنت بر تو رجوی، لعنت بر افکار پلید و استثماریت

حال که رجوی به انتهای نابودی دوران نکبت بارش نزدیک شده است، افسار پاره کرده و هوای انتقام از بازگشتی ها را در سر می پروراند. مگر ما بازگشتی ها چه کردیم جز افشاگری جنایات پشت پرده و تجاوز به زنانی که تحت پوشش محرمیت آنها را مورد تعارض جنسی…

تا وقتی نتانیاهو هست رجوی نیازی به علنی شدن ندارد

رجوی هم در 11آبان 93 با عصبانیت و پرخاشگری از اینکه مورد سؤال جداشده ها از فرقه خودش قرار گرفته جوابی مشابه جواب نخست وزیر اسرائیل می دهد و از اینکه دیگر کشورهای اروپا و امریکا آنطوری که او می خواهد علیه ایران موضع نمی گیرند و کسی برای…

نامه 15 تن از اعضای جدا شده استان خراسان رضوی به آقای عبادی

ما جداشده ها از فرقه تروریستی رجوی حاضریم در هر دادگاه عادلانه ای به عنوان کسانی که مورد ظلم و شکنجه و فشارهای روحی و جسمی واقع شدیم حاضر شده، همچنین شهادت دهیم که چگونه در فرقه رجوی بطور مشخص بعد از سقوط صدام معدوم، رجوی خائن پادگان اشرف…

استمداد مهران کریم دادی از مجامع بین المللی در جهت نجات خانواده اش از چنگال فرقه رجوی

البته که او همیشه از اعضای فرقه خودش مایه گذاشته و می گذارد اعضایی همچون پدر بنده با 67 سال سن، مادر بنده با 65 سال سن با یک بار سکته مغزی به خاطر فشارهای روحی و جسمی در مناسبات و یک بار عمل قلب باز و دو تن از خواهرانم اینها باید بشوند سپر…