مرور

انجمن نجات مرکز خراسان رضوی

خود بزرگ بینی رجوی او را کر و کور کرده است

شما اگر به اطلاعیه فرقه رجوی نگاه کنید از اول تا آخرش خراب کردن آن مرحوم است واقعا نمی دانم چرا رجوی این قدر و تا این حد نسبت به این پیر مرد کینه دارد چرا مثل بقیه مرده هایش حداقل لقب صدیق هم به او نداده، می گوید پناهنده ما بوده آخر مگر…

بازگشت محمود رحمانی از آلبانی به وطن بعد از 27 سال

شاهد دیداری بودیم که در آن اشک ها و لبخندها در هم آمیخته بود و نگاه های همه به نقطه ای دوخته شده بود که عزیزی بیش از ربع قرن در حلقه مهر و محبت اعضای خانواده اش گم شده بود. در میان این حلقه زیبا یک چیز تکان دهنده و شوکه کننده بود بطوریکه…

خود بزرگ بینی رجوی او را کر و کور کرده است

در یک مورد دیگر بدلیل سنگ کلیه از درد شدید به خودم می پیچیدم وقتی مرا به بیمارستان اشرف بردند دکتر اکبر از دکترهای سرسپرده فرقه رجوی به جای آمپول ضد درد به من آب مقطر تزریق کرد چرا که بیچاره فکر می کرد من دارم تمارض می کنم وقتی دید هنوز…

چرا رجوی خودش سمبل بنده تعادل قوا بودن بوده و هست؟!!

رجوی این را در حالی می گفت که خود را بافته جدا بافته از تشکیلاتش می دانست حال آنکه رجوی نمی خواست قبول کند این تشکیلاتی که آنها را به تعادل قوایی متهم می کند دست پرورده خودش می باشد. باید رجوی این سئوال اول از خودش می کرد و بکند چرا این…

نامه خواهری منتظر به نخست وزیر عراق

عاجزانه از شما تقاضا می کنم با تدبیر و حق میزبانی که دارید اقدامی اتخاذ کنید و به این جدایی 25 ساله خاتمه دهید شاید ما بتوانیم فرزندان خود را ببینیم و مانند خیلی ها که در فراق عزیزان خود از این دنیا رفتندو آرزوی دیدن عزیزشان را به گور…

حضور حمیدرضا تدینی و همسرش صدیقه ندافی در دفتر انجمن نجات خراسان رضوی

آقای حمیدرضا تدینی و همسرش صدیقه ندافی برای پیگیری و اطلاع از برادرش مهدی تدینی که اسیر دست فرقه رجوی است به دفتر انجمن نجات خراسان رضوی در مشهد مراجعه کردند که مورد استقبال مسئول دفتر قرار گرفتند. بعداز توضیحات مسئول دفتر انجمن آقای…

برادرم، هنوز با یادت اشکم سرازیر می شود

نمی دانم عمرم کفاف می دهد تا دوباره تو را ببینم یا نه، محمدجان همیشه یاد و خاطرات گذشته در زندگی ما جریان دارد هر وقت صحبتی در رابطه با عشق، محبت، مردانگی و غیرت باشد نام تو هم هست. من مطمئنم که فرقه ملعون رجوی تا الان هرچه قدر هم توانسته…

خانواده ها و جداشده ها، دنیا را برای رجوی و فرقه اش ناامن می کنند

رفتن این عزیزان از لیبرتی به کشور آلبانی اولین قدم به سوی دنیای آزاد است هرچند رجوی و فرقه اش در آلبانی باز هم تلاش خواهند کرد تا هم چنان آنها در آنجا تحت مغزشویی و اسارت خود نگه دارند و برای اقدامات تروریست آینده اش مورد استفاده قرار دهند.…

چرا رجوی از خانواده ها می ترسد؟

پس می بینید که رجوی با همان شمه ضد خانواده اش به خوبی فهمیده بود که حضور خانواده از بمباران امریکا برایش خطرناکتر است، و امروز به روشنی میتوان دید که تنها جایی که سلاح تزویر و ریا و لابی های گوناگون جهانی فرقه رجوی اثرش کمرنگ و می توان گفت…

دوباره مسعود رجوی سرش را از قبر بیرون آورد!

تو هر چقدر می خواهی پارس کن، آخر دندانی برایت نمانده که ما جداشده ها ترسی از آن داشته باشیم اگرچه ما را باکی از یاوه گویی های تو نیست. حالا به کوری چشم تو و آن زنک بدبخت که در آرزوی تهران خواهد مرد. ما انقلاب شوم آن زنک را که همه چیز را از…