مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

پیام تسلیت به خانواده احمدپورلختکی

خبردرگذشت مرحوم حسین احمدپورلختکی یکی ازاعضای مرتبط با انجمن نجات گیلان، بشدت مارا متاثرکرد وبدینوسیله برای آن مرحوم علودرجات وبرای خانواده گرامی وداغداروهمچنین برای آقای خسرو احمد پور لختکی یکی ازاعضای دربند فرقه رجوی، آرزوی سلامتی ورهایی…

به گروگانگیری فرزندانمان در پادگان اشرف پایان دهید

سخنان تاثیر گذار آقای خدابنده که درد مشترک همه انسانها و خانواده های آزاده می باشد تاثر و اشک های غلتان برصورتهای پر مهر، ساده و صمیمی خانواده های زحمت کش گیلکی نمایان ساخت و بعضی از خانوادهها از ایشان دعوت نمودند تا ضمن حضور بیشتر در…

استمداد ازمجامع بین المللی

اینجاست که می گوئیم که توطئه و معامله کثیف وضدانسانی درمیان است وپیشاپیش اعلام میکنیم که مسؤلیت عواقب چنین حرکت ضدانسانی که خلاف چارچوب های تعریف شده وابتدائی ترین حقوق مندرج درمنشوربین المللی،بشمارمیرود، متوجه همدستان مشترک آمریکا ومجاهدین…

در خواست خانواده ها از مجامع بین المللی

اینجانبان از خانواده های اعضای دربند فرقه رجوی ضمن اعلام انزجار از سازمان تروریستی مجاهدین از صلیب سرخ و تمامی سازمان های بین المللی انساندوست خصوصا انجمن نجات تشکر میکنیم که در مسیر رهایی عزیزانمان ازاسارت فکری و جسمی زندانهای سازمان…

پیام تسلیت به خانواده عزیز حسینی

بار دیگر خبری جان سوز و این بار از طرف خانواده گرامی سید جواد حسینی عضو در بند فرقه رجوی، به انجمن نجات دفتر استان گیلان رسید و ما را بی نهایت متأثر کرد.خبر چیزی نبود جز درگذشت مرحومه سیده زهرا خیرخواه حسینی مادری مهربان که با چشمان منتظر و…

پیام تسلیت به خانواده دهقان

بله. خانم طیبه حامی مادرِ محمود دهقان پس از ماه ها تحمل درد جان سوز سرطان و در اشتیاق به آغوش کشیدن جگر گوشه اسیرش در فرقه رجوی بالاخره جان به جان آفرین تسلیم نمود.

پیام تسلیت به خانواده غلامپور

در منتهای تأسف و تأثر مطلع شدیم خانم سکینه ابراهیم نژاد، مادر دو اسیر در بند فرقه رجوی، به نام های حسن و منوچهر غلام پور، بعد از سالیان انتظار و دوری و بی خبری از فرزندان دلبندش، دار فانی را وداع گفت. بدین مناسبت به تمامی اعضای گرامی…