مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

پیام تسلیت به خانواده عزیز حسینی

بار دیگر خبری جان سوز و این بار از طرف خانواده گرامی سید جواد حسینی عضو در بند فرقه رجوی، به انجمن نجات دفتر استان گیلان رسید و ما را بی نهایت متأثر کرد.خبر چیزی نبود جز درگذشت مرحومه سیده زهرا خیرخواه حسینی مادری مهربان که با چشمان منتظر و…

پیام تسلیت به خانواده دهقان

بله. خانم طیبه حامی مادرِ محمود دهقان پس از ماه ها تحمل درد جان سوز سرطان و در اشتیاق به آغوش کشیدن جگر گوشه اسیرش در فرقه رجوی بالاخره جان به جان آفرین تسلیم نمود.

پیام تسلیت به خانواده غلامپور

در منتهای تأسف و تأثر مطلع شدیم خانم سکینه ابراهیم نژاد، مادر دو اسیر در بند فرقه رجوی، به نام های حسن و منوچهر غلام پور، بعد از سالیان انتظار و دوری و بی خبری از فرزندان دلبندش، دار فانی را وداع گفت. بدین مناسبت به تمامی اعضای گرامی…