نامه خانواده های دردمند و چشم انتظار شالیکار گیلک به نخست وزیر آلبانی

جناب آقای ادی راما نخست وزیر محترم کشور آلبانی
احتراما بعرض میرسانیم اینجانبان شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار استان گیلان از کشور ایران هستیم که حامل درد و رنج فراوانیم.هرکدام از ما عزیزی در اسارت یک فرقه کنترل ذهن ومخرب تروریستی به محوریت مریم قجرعضدانلو داریم.
عزیزان ما به لطایف الحیل سالیان است که به اسارت یک تشکیلات سیاه و مافیایی درآمدند و در اسارتگاههای مضمحل شده اشرف و لیبرتی با بگارگیری پیچیده ترین اهرمهای کنترل ذهن و مغزشویی تربیت شدند تا خواسته یا نخواسته ؛ فهمیده یا نفهمیده رهبران خویش را نابخردانه درحد خدا مقدس پنداشته و به ستایشش بروند و امیدی دیگر بار به خارج از مناسبات فرقه ای حتی به خانه و کاشانه و اقوام خود نداشته باشند.
دریک پروسه طولانی توانستیم با مسافرت انفرادی یا جمعی به عراق وتحصن درمقابل اسارتگاههای فرقه رجوی ؛ عزیزانمان را با فریاد دادخواهی برغم موانع وکارشکنیهای سران تشکیلات رجوی نسبت به مناسبات اسارتبار و همچنین حقیقت جامعه بیرون خاصه مملکتمان ایران به اشراف رسانیده و مجاب شان بکینم  که رجوی و سایرسران تشکیلات مافیایی به آنان دروغ گفته اند و زندگی شان را به بازی گرفته اند.
درنتیجه بسیاری ازعزیزانمان تمایل به خروج ازاسارتگاه کاراجباری و پیوستن به جامعه خاصه کانون پرمهرخانواده را داشتند که متاسفانه بدلیل دخالت سرسختگیرانه رجویها کماکان دراسارت شان باقی ماندند تا که دردوره های مختلف به کشورشما انتقال داده شدند.
عالیجناب ادی راما
طی ده سال گذشته ومسافرت پرهزینه به عراق موفق به دیدار با عزیزانمان نشدیم حال ازشما عاجزانه درخواست داریم دریک امرانسانی وخداپسندانه تسهیلاتی فراهم کنید که عزیزانمان بتوانند ضمن برقراری ارتباط تلفنی باخانواده هایشان ؛ سرانجام دیداری هم با والدین و بستگان خود داشته باشند.
پیشاپیش از زحمات ارزنده شما سپاس گزاریم.

خانواده های اسرای انتقالی به کشورآلبانی ازاستان گیلان
1.    قاسم                 غمگسار
2.    نسرین             عترتی کوشالی
3.    کیخسرو          مومن نژاد لیمودهی
4.    زهرا              احمدی
5.    پوراندخت     سید سدیدی
6.    محسن         مهرورز
7.    محمد            محمودی
8.    سید خلیل     پورشافع
9.    کاظم          رمضانی جیردهی
10.    آمنه  حقیقت
11.    اکبر   ربیعی (همسرآمنه حقیقت)
12.    بابک   خلیلی
13.    علی  تولمی
14.    کیوان   بهارستانی
15.    اسماعیل  علیپور
16.    شعبان   اسرافیلیان
17.    نیره    بازگونه
18.    مریم   ترابی
19.    اکبر   چاوشی
20.    پوران  چاوشی
21.    شریعت  چاوشی
22.    زهرا   دخت مسرور
23.    احمد       رفیع نژاد
24.    علیرضا   روستایی
25.    سیدجعفر  سادات محسنیان
26.    مصطفی   گنجه ای
27.    محمود     هادی پور
28.    نسرین     چاوشی
29.    غلامرضا   منصوری
30.    نصرت     علی مرادی
31.    میرحبیب    میرعیسی پور
32.    طاهره       بازرگانی
33.    محمدعلی   یکتا
34.    مجید         اخلاقی
35.    مجید        رجبی شهرستانی
36.    مسعود       احمدی
37.    محمدمهدی    نظیفی
38.    اعظم           سدیدی
39.    ابراهیم           موسی پور
40.    شکرالله            اقبالی
41.    یوسف                مبرهن
42.    محمدعلی          آگاهی
43.    فاطمه               خاوری
44.    محمود          دهقان گورابی
45.    منوچهر          غلام پور
46.    رضا              لاقید
47.    حمید               ادهم ملکی
48.    مهربان             بالایی
49.    بهمن            عابدی
50.    اکبر            کاظمی
51.    ولیرضا    اکبری کهنه سری
52.    میرحافظ   میرعیسی پور
53.    سید اسماعیل       منصوری
54.    کیومرث           بالایی
55.    میترا               پورجعفر
56.    علی                 پاپون
57.    علی زمان          رستمی
58.    احمد                  بازگونه
59.    محمد رضا          گویا
60.    اسماعیل           پورمحمدعلی بازکیایی
61.    ابراهم             کفایتی
62.    حمید              پور پیردهقان
63.    علی                 جلیلی زاده
64.    ابراهیم              حسینی دهبنه
65.    خاتون             نظرپور
66.    اسماعیل           چمنی
67.    ابراهیم                 نورنیا
68.    خسرو              سلیقه دار
69.    جشمید          لقمانی
70.    اصغر         بیاتی سده ای
71.    ابراهیم         جامع بالایی
72.    اسماعیل        جامع بالایی
73.    جاوی         عجبی
74.    ولی         حقیقت طلب
75.    حسین        سجودی
76.    محمد          فیضی
77.     مظفر           زکی زاده
78.    مرتضی        میرموسوی
79.    جبار            صباحی
80.    روزبه            غنی پور
81.    رضا         حسن زاده
82.    هادی           آلفته
83.    محمد تقی          محمدی
84.    جهانگیر          جمالی
85.    محمدتقی       یوسفی
86.    مسعود       جوادزاده
87.    ایوب          آذربیگلوری
88.    علی اصغر      حاتم
89.    فتح الله               حقی
90.    ابراهیم             روشندل
91.    احمد           پاکنهاد
92.    ربابه            حقگو
93.    مجید             استادیان
94.    اسماعیل      پورحسن
95.    منصور       راهدار
96.    علی              قلیزاده
97.    نادر           مرادزاده
98.    زهرا        فرحناک
99.    یزدان         مجتهدی
100.    مسعود     میری سید
101.    آذر         نگهدار
102.    زهره         کامیاب شریفی
103.    مصطفی      پوراحمد
104.    زهرا         دخت مسرور
105.    بتول        یوسفی
106.    اسماعیل     معصومی
107.    میرافضل    حبیب پور
108.    فهیمه        گرفمی
109.    صفورا      مقدسی
110.    بهمن        رضایی
111.    شهریار    شاخص
112.    فرزان      پورعابد
113.    لاله         نقره ساز
114.    اسماعیل     قاسمی
115.    ابراهیم     حقیری
116.    امیریونس   حقیقی
117.    علیرضا     نژاد شمس
118.    سعید    رجایی پور

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.