ایران گلوبال

  • فرقه گرایی مجاهدینآیا سازمان مجاهدین خلق یک فرقه است

    آیا سازمان مجاهدین خلق یک فرقه است

    عده ای با نسبت دادن کلمه فرقه به سازمان مجاهدین خلق ایران بشدت مخالفت می کنند و نمی خواهند و یا نمی توانند باور کنند که این سازمان یک فرقه از نوع خطرناک است.به همین دلیل خواستم مقاله ای علمی جدا از تعابیر و تحلیل…

دکمه بازگشت به بالا