حمید زرتشت نیا

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقانفجار در شرایط بن بست کامل و فروپاشی از داخل

  انفجار در شرایط بن بست کامل و فروپاشی از داخل

  بعد ازمسافرت آقای مسعود خدابنده به عراق وبا پیام اُمیدی که این مسافرت به اشرف حمل نمود، درب دکان عراق، برای رجوی وباندش میرود تا گل گرفته شود و همچنین با توجه به خط"تام" و"جری" جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله حضور منافقین در این…

 • مسعود رجویچرا مقاومت همیشه پیروز، این چنین وحشت زده شده است

  چرا مقاومت همیشه پیروز، این چنین وحشت زده شده است

  اما از قرار معلوم اینطور نیست که تو میگوئی، جناب عالی وباندت با ضافه آنان که چه در کشورهای غربی اطراق کرده ویا در عراق میباشند، همه وهمه بروی هم تشکیلاتی را میسازید که نه ترمز هستید ونه گاز،تشکیلاتی که ادامه حیات سیاسی آن، بستگی…

 • تلاشهای ضد جداشده هاضرورت اجتماعی نمودن مسئله اردوگاه تیف و اشرف

  ضرورت اجتماعی نمودن مسئله اردوگاه تیف و اشرف

  بهر حال، این که آقای حسیبی از چه راه وچگونه مسئله"بچه‌ها" راپی گیری می‌نمایند به هیچ کس مربوط نیست،الا خودشان. اماگذشته ازتمامی این مسائل،آنچه که در درجه اول، اهمیت دارد،حضور خود آقای حسیبی ودیگرانی نظیر ایشان در صحنه‌است. این حضور،به تمامی توطئه‌های رجوی خاتمه و…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمُزدور نمیر بهار میاد کُمبزه با

  مُزدور نمیر بهار میاد کُمبزه با”خیار” میاد

  حرفهای همسر این پادوی دون پایه، این سوال را پیش میاورد که چطور ممکن است بردن منافقین به لیست تروریستی، بی عدالتی در حق ملتی باشد وآن ملت نه تنها اعتراضی حالا هر چقدر هم شده ضعیف، بدان بی عدالتی ننماید، بلکه راجع به این…

 • همکاری با بیگانگانمزدوری و وطن فروشی یک

  مزدوری و وطن فروشی یک”خصلت” است و نه یک” اشتباه”

  غرض از این مثال غیر سیاسی آن بود که عرض کنم آقای رجوی ممکن بود هر خطای استراتژیک وتاکتیکی داشته باشد،قدرت طلبی محض نیز داشته باشد اما هیچکدام از اینها راه به مزدوری وکار برای بیگانه نمی‌برد.

 • همکاری با بیگانگاننسل اژدها

  نسل اژدها

  بنابراین تا زمانیکه این بچه شترهای معتاد آن پنجاه میلیون و یا پنج تا عکس از شمارا در دست پمپ بنزین آتش زنهانبینند به سرعت مسئله دار میشوند،چون پیش خود خواهند گفت اون نقطه قوت رو که ما ندیدیم ولی این ضعف و پاشنه آشیل…

 • مسعود رجویامضاء متن التماسنامه رجوی خیانت پیشه

  امضاء متن التماسنامه رجوی خیانت پیشه

  هراز گاهی رجوی خیانت پیشه بنا بر احتیاجات دوره‌ای خود،گماشتگانی را مامور مینماید تابا تمهیدات مختلف از جمله پول، افرادی را که دارای عناوینی در این آشفته بازار خارج کشوری هستند به اردوگاه خود فرا خوانده تا بلکه آنان بتوانند به درمان درد لاعلاج وی…

دکمه بازگشت به بالا