خاویر روفه

  • دعا می کردیم به آغوش خانواده بازگردی

    دعا می کردیم به آغوش خانواده بازگردی

    برادر جان"شهریار"این همه سالها که از ما دور بودی ما نگران تو بودیم و همیشه دعا میکردیم که راهی باز شود تا شما به اغوش خانواده باز گردی و زندگی آرامی داشته باشی مخصوصا مادرمان که با این همه مشکلات زندگی ساخته و همیشه چشم…

  • تروریسم فرقه مجاهدیناطلس اسلام رادیکال

    اطلس اسلام رادیکال

    متن زیر بخشی از کتاب" اطلس اسلام رادیکال" نوشته ی آقای خاویر روفر می باشد. این کتاب در سال 2007 در پاریس به زبان فرانسه، توسط انتشارات Cnrseditions منتشر شده است. بنابر اظهارات نویسنده در پیشگفتار کتاب، هدف از تألیف این کتاب ارائه ی راه…

دکمه بازگشت به بالا