خبرگزاری انتخاب

  • کشورهاتروريست های عدالت خواه

    تروریست های عدالت خواه

    دولت انگلستان نیز بر اساس قوانین ضد تروریسم خود در اوایل هزاره سوم نام سازمان مجاهدین را در فهرست سازمان های تحریم شده که مرتبط با تروریسم هستند قرارداد. تروریست ها که احساس می کردند به حقشان تعدی ای صورت گرفته است در جستجوی عدالت…

  • دادگاههامدارک‌ دخالت‌ مجاهدین‌ در جنایت‌ علیه مردم‌ عراق‌

    مدارک‌ دخالت‌ مجاهدین‌ در جنایت‌ علیه مردم‌ عراق‌

    موسوی‌ افزود ‌ دادستان‌ این‌ دادگاه‌ بر اساس‌ این‌ مدارک‌، شکایتی‌ را به‌ دیوان‌ عالی‌ قضایی‌ عراق‌ تسلیم ‌ کرده‌ است‌ و دیوان‌ قضایی‌ عراق‌ دستور حضور رهبران‌ این‌ گروه‌ ‌را به‌ دادگاه‌ به‌ اتهام‌ دست‌ داشتن‌ در جنایت‌ علیه مردم‌ عراق‌ صادر کرده‌ است‌.

دکمه بازگشت به بالا