روزنامه جام جم

  • وضعیت فرقه مجاهدینمسعود رجوی

    مجاهدین خلق به وقت محاکمه

    ادی راما در اولین اظهارات پس از یورش پلیس آلبانی به مقر مجاهدین خلق گفته بود: “اگر آنها می‌خواهند از خاک ما برای جنگ با ایران استفاده کنند، باید خاک آلبانی را ترک کنند؛ چون آلبانی هیچ قصدی برای در جنگ بودن با ایران نداشته…

  • استراتژی خشونت طلبانهعملیات مهندسی

    وارونگی؛ قضاوت علیه عدالت

    مجاهدین خلق در طول تاریخ تشکیلاتی خود، پرونده‌ای قطور از جنایت، خیانت و همدستی با دشمنان این آب و خاک دارند . نمونه‌های دیگر آماری از‌ جمله ترور ۱۷هزار نفر از هموطنان ما توسط گروه‌های تروریستی وجود دارد که ۱۲هزار نفر را تروریست‌های مجاهدین خلق…

دکمه بازگشت به بالا