فاکس نیوز

  • کشورهامجاهدين خلق نبرد براي ابقايشان درعراق را مي بازند

    مجاهدین خلق نبرد برای ابقایشان درعراق را می بازند

    عراق به ساکنان اشرف گفته است که تاماه مارس سال جاری باید کشور را ترک کنند. عراق به آن ها قول داده است که آن ها را بالاجبار به ایران نخواهد فرستاد اماروشن نیست که آنها رابه چه جای دیگری خواهد فرستاد. درسال های اخیر،…

دکمه بازگشت به بالا