مسعود چمن

  • مسعود رجویخانم رجوی ؛ مسعود رجوی چگونه مرد

    خانم رجوی ؛ مسعود رجوی چگونه مرد

    رجوی و همراهان در دست نیروهای اسرائیلی هستند. با توجه به شیوه مطبوعات آمریکا تقریبا محال است که رجوی در دست آمریکائی ها باشد و خبر آن درز نکرده باشد. رئیس قبلی سازمان امنیت فرانسه می گوید که ما به آمریکائیها د رمورد مخفی ماندن…

دکمه بازگشت به بالا