موسسه فرهنگی بلدی

  • انجمن های مستقلنامه نهاد فرهنگی

    نامه نهاد فرهنگی”بلدی” به بنیاد خانواده سحر

    از جانب موسسه فرهنگی"بلدی"، که همواره خدمت به مردم عراق و حمایت از آنها در برابر سازمانهای تروریستی به خصوص سازمان تروریستی مجاهدین خلق را هدف اصلی خود می دانسته، همایشی درباره روند سیاسی عراق برگزار شد. در این همایش یک خانم فعال و پژوهشگر…

دکمه بازگشت به بالا