همایون کهزادی

  • کشورهانامه سرگشاده همایون کهزادی به ریئس جمهوری آمریکا

    نامه سرگشاده همایون کهزادی به ریئس جمهوری آمریکا

    درنگ در به محاکمه کشاندن سران فرقه مجاهدین جایز نیست زیرا این فرقه برای کشورهای اروپایی خطری بس بالاتر از انفجار یک بمب اتم است واز شما میخواهم که نگذارید این فرقه فعالیتهای تروریستی خودش را در کشور شما و همچنین کشورهای اروپایی گسترش دهد.…

دکمه بازگشت به بالا