هیوا زارع

 • حمایت لرد کوریت از فرقه رجوی به دلیل نشناختن مردم ایران است

  حمایت لرد کوریت از فرقه رجوی به دلیل نشناختن مردم ایران است

  اما حمایت افرادی چون لرد کوربت ولرد آلتون بارونس و... واظهارات برخی از آ نا ن به خوبی نشان گر این مسئله است که این افراد بدون در نظر گرفتن روحیات مردم ایران وبه دیگر سخن نا آشنا یی به موضع ملت ایران نسبت به…

 • موضع گیری های فرقهسرمستی فرقه ازحکم لندن، برایش فراموشی آورده

  سرمستی فرقه ازحکم لندن، برایش فراموشی آورده

  آری این ها همان خلقی هستند که فرقه برای جلب حمایتش دست به هراقدامی می زند وبا تلفن های نا معلوم وتماس های مبهم تلاش دارد نفری را جذب واطلاعاتی را کسب نماید. همان خلقی که با نه گفتن به فرقه وسرانش سال هاست بر…

 • کمپ اشرفمحمد و آ ن چه در اشرف گذشته و می گذرد

  محمد و آنچه در اشرف گذشته و می گذرد

  اما نکته ی مهم دیگر در نوشته محمدی - برادر سمیه – مسئله ی سست بودن ویا عدم اعتقادات مذهبی میا ن اعضا ست. همان گونه که محمد می گوید بسیاری از بچه ها که از کانادا و یا دیگر کشور های اروپایی جذب شدند…

دکمه بازگشت به بالا