کانون ضد تروریسم هلند

  • انجمن های مستقلسلسله مباحثی پیرامون روانشناسی خشونت وترور

    سلسله مباحثی پیرامون روانشناسی خشونت وترور

    بنا به دعوت کتابخانه مرکزی شهرGroningenدر هلند، جلسه بحث و گفتگوئی با شرکت تعدادی از علاقمندان در تاریخ 22 ژانویه برگزار گردید. در این گردهمائی آموزشی که به یاری کانون آنتی ترور شکل گرفته بود،مسعود جابانی در مورد شیوه ها و مکانیزم فرقه ها برای…

  • عدم تایید فرقهمصاحبه رادیو سراسری هلند با جداشدگان

    مصاحبه رادیو سراسری هلند با جداشدگان

    مصاحبه رادیو سراسری هلند، فارا 2، با مسعود جابانی و حبیب خرمی و هادی شمس حائری به دنبال مصاحبه آقایان هادی شمس حائری و مسعود جابانی با روزنامه کثیر الانتشار" نیوز بلاد فن هت نوردن"رادیو فارا 2 نیز، مصاحبه ای را بمناسبت سالروز ترور"فان خوخ"…

دکمه بازگشت به بالا