کریم حقی

 • اضمحلال فرقه رجویمجاهدین در لیست این و آن باشند یا نباشند حکایت شیر پیری است که ...

  مجاهدین در لیست این و آن باشند یا نباشند حکایت شیر پیری است که…

  خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا این برداشت را تقویت می کند که سیاستمداران امریکایی عمیقا و به شدت به سیاست تروریست خوب و تروریست بد وفادارند. یعنی می توانی تروریست باشی؛ جان هزاران انسان بیگناه را گرفته باشی؛…

 • اضمحلال فرقه رجویافعی درون رجوی

  افعی درون رجوی

  آمریکا حتی اگر به اندازه سیاهی لشگر هم روی رجوی و نیروهایش حساب می کرد؛ اجازه تخلیه اشرف رو نمی داد. همه این را فهمیده اند به جز شاگرد کودن کلاس. واسه همین اینقدر آشفته و پریشان و عصبی اند. این عصبانیت و سردرگمی را…

 • اخراج فرقه رجوی از عراقمی خواهیم برویم مرز اردن!

  می خواهیم برویم مرز اردن!

  مریم خانم و شوهرشان بر این تصورند که با این جر زدن های لحظه ای زمان می خرند. می گویند از این ستون به آن ستون فرج است. اینقدر خسته و گیجشان می کنیم تا به خواست هایمان برسیم. اما شاید نمی دانند که روی…

 • مسعود رجویاز دسیسه های رجوی غافل نشویم

  از دسیسه های رجوی غافل نشویم

  تعداد زیادی از نفرات ساکن در اردوگاه اشرف؛ تنها در صورت برقرار ماندن اردوگاه اشرف و در همان محیط جغرافیایی و در همان شرایط به درد رجوی می خوردند و این نفرات در اروپا کارآئی چندانی برای رجوی ندارند؛ این بخش از بدنه فرقه رجوی…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویاگر شجاعت و جسارت جدا شده گان در برابر فرقه رجوی نبود

  اگر شجاعت و جسارت جدا شده گان در برابر فرقه رجوی نبود

  تمامی این دوستان؛ با این سوابق و با اینهه تجربه؛ زندگی راحت و آسان خود را در اروپا رها نموده و جهت کمک به یارانشان خود را به سیاج های کمپ اشرف رسانده اند؛ درر اقدامی نمادین به همراه سایر خانواده ها"مزار شهدا" و یا…

 • مریم رجویرهبر یک فرقه تروریستی در استراسبورگ

  رهبر یک فرقه تروریستی در استراسبورگ

  در شرایط کنونی مجاهدین هیچگونه پشتوانه ای در ایران نداشته و وهیچ طیف اجتماعی را نمایندگی نمی کنند. از دیدگاه مردم ایران مجاهیدن گروهی خیانت کار هستند که بدون هیچگونه شرمی با دشمنان مردم ایران همکاری می کنند.

 • ساختار فرقه ای و انقلاب ایدئولوژیکمرز مروت و مردانگی کجاست

  مرز مروت و مردانگی کجاست

  زمانیکه اقای سبحانی به پایگاههای مجاهدین در عراق رفت,؛ همسر و فرزند و خانواده ای داشت. اما موقع خروج از عراق همسرش گروگان جسمی و ذ هنی رجوی در عراق به جا ماند. دخترش سارا هم که سالها قبل در پروژه جدایی کودکان از خانواده…

 • تلاشهای ضد جداشده هارفتار جنون آمیز و تبهکارانه جدید مجاهدین در اروپا

  رفتار جنون آمیز و تبهکارانه جدید مجاهدین در اروپا

  رفتار خشونت آمیز و تبهکارانه مجاهدین در حمله به یک مراسم مسالمت آمیز جدیترین نمونه از ماهیت تروریستی مجاهدین می باشد که ادعاهای پوشالی قبلی مجاهدین در فاصله گرفتن از رفتار تروریستی را اثبات می کند.

دکمه بازگشت به بالا