یوهانس رایسنر

  • تروریسم فرقه مجاهدینمجاهدين از دیدگاه بنیاد علم و سیاست آلمان

    مجاهدین از دیدگاه بنیاد علم و سیاست آلمان

    بالابردن ارزش سیاسی آن ها (سازمان مجاهدین خلق ایران) درتضاد آشکار با مبانی دموکراتیک و حقوق بشری ما قراردارد و درمورد ایران به معنای راندن شیطان کوچک با توسل به شیطان بزرگ است.تبلیغات ماهرانه یکی ازمشخصه های بارز مجاهدین خلق است. درتابستان امسال دانشجویان لهستانی…

دکمه بازگشت به بالا