موضع گیری های فرقه

علت لجن پراکنی فرقه مجاهدین علیه مقامات قضایی عراقی ناشی از چیست؟‏

سران فرقه مجاهدین در رسانه دروغپرداز به اصطلاح سیمای آزادی خود که گردانندگان آن بوئی از ذره ای آزادی نبرده اند طی تفسیری اعلام کردند که کمیته بین المللی حقوقدانان که معلوم نیست چه کسانی هستند گفته اند که اظهارات آقای ناظم العبودی رئیس محکمه عالی جنائی عراق که گفته سران مجاهدین باید محاکمه شوند اعتبار و ارزش حقوقی ندارد و از طرف ایران دیکته شده است. در اینجا قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا باید مقدمه ای را عرض کنم که بعد از سقوط صدام، ارباب سابق رجوی، سران فرقه همواره به لجن پراکنی علیه مقامات دولتی وقضائی عراق پرداخته اند و دولت منتخب مردم شریف عراق را مزدور رژیم ایران می پندارند واین لجن پراکنی ها در مواقعی که مقامات دولتی ویا قضائی عراق مطلبی را درباره اخراج ویا محاکمه آنان ابراز می کنند به اوج خودش می رسد و از خویشتنداری دولت ومردم شریف عراق کمال سو استفاده را می نمایند. بنظرم اینگونه اعمال آنان: اولا ناشی از ترس و وحشت سران فرقه از عملی شدن این اظهارات است که اینطوری افسار پاره کرده اند و در این رابطه یادم هست که در آن اوایل سقوط صدام وقتی مسئولیت ریاست شورای حکومتی در عراق با آقای حکیم بود و ایشان گفته بودند که مجاهدین بایستی از عراق اخراج شوند سران فرقه از ترس خواب و خوراک نداشتند و تمامی اموال را از قبیل خودروها و حتی کولرهای آسایشگاهها را درآورده و به قیمت ارزان به عراقی ها فروختند و تبدیل به پول نقد کرده ومیان اعضای بالای سازمان تقسیم کردند تا در صورتی که اتفاقی افتاد نیروهای پائین را در بیابانهای عراق رها کرده و فرار را بر قرار ترجیح داده و به خارجه بروند. لذا نه تنها در این رابطه به نیروها چیزی نمی گفتند بلکه سعی می کردند با لجن پراکنی و تحلیل های پوشالی اوضاع را بر وفق مراد جلوه دهند و ترس و وحشت خود را پنهان کرده و سعی می کردند که نیروها از نیات پلید آنان با خبر نشوند. ثانیا این مطالب برای مصرف داخلی و گول زدن نیروها ابراز می شود و در این راستا به انواع و اقسام دروغپردازی ها متوسل می شوند. مثلا مدعی می شوند، انجمن حقوقدانان عراقی که معلوم نیست چه کسانی هستند از ما حمایت کردند و یا با دروغ های بزرگ که اساس پایه درستی ندارد مدعی می شوند که پنج میلیون و دویست هزار عراقی از ماندن ما در عراق حمایت کردند. ثالثا این شگرد همیشگی سران فرقه هست که چون توان پاسخگوئی در مقابل جنایاتی که مرتکب شده اند را ندارند لذا سعی می کنند با لجن پراکنی وهیاهو از پاسخگوئی طفره بروند کما اینکه در مقابل نیروهای ناراضی هم همین شگرد را بکار می برند ویا در مورد خانواده ها که اکنون بیش از ده ماه هست که جلوی درب اسارتگاه عزیزان خود برای دیدار با آنان در تحصن بسر میبرند هم همین شگرد را بکار میبرد و اکنون هم می بینیم که چطور برای اینکه از پاسخگوئی فرار کنند اینگونه علیه عالی ترین مقام قضائی عراق لجن پراکنی می کنند تا بلکه به خیال خام خود اینطوری مقامات عراقی را وادار به عقب نشینی کنند و رجوی که به سبب خوش خدمتی برای صدام قسمتی از خاک عراق را اشغال کرده و آنرا ملک پدری خود میداند اکنون نه تنها حاضر به پاسخگوئی در مقابل مقامات عراقی نیست بلکه با کمال پر روئی وگستاخی علیه بالاترین مقامات دولتی وقضائی عراق دست به لجن پراکنی میزند البته در شرایط کنونی که سران فرقه در اوج استیصال ودرماندگی بسر می برند اینگونه اعمال کثیف به ضرر خودشان تمام خواهد شد و روند به پای میز محاکمه کشاندن ومحاکمه سران فرقه را توسط مقامات قضائی تسریع خواهد نمود و اینکار مقدمه ای خواهد شد برای رهائی همه اسیران در اسارتگاه رجوی وشاد نمودن همه خانوادههائی که در انتظار دیدار با عزیزان خود هستند وآنروز دیر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا