عملکرد سازمان مجاهدین خلق

خط جدید فرقه رجوی برای جدا شده ها

رهبران فرقه در خارجه که نمی توانند دست به سلاح ببرند از سیاست معاویه استفاده می کنند تا جداشده ها را در آنجا با پول بخرند و مجدداً کنار خود نگه دارند و این خط بعد از شکست در عراق که امسال پیش آمد و جداشده ها با افشاگری درمیان ملت بیدار دنیا و بخصوص خانواده ها و دادن پیام به داخل قرارگاه اشرف روحیه نیروهای در زنجیر را تضعیف کرده است که رهبران فرقه و شخصاٌ خود رجوی هستریک وار حمله نمود.
در خارجه دست به خشونت زدند که به تمام جداشده ها باصطلاح جواب دندان شکنی بدهند و با استفاده از تجربه ناچار شد با شیوه دوم معاویه با پول سراغ نفرات بروند ولی نمی دانند که نفرات جداشده از رجوی پول نمی خواهند بلکه عمر هدر شده خود در اشرف را می خواهند. اگر یک جدا شده به رجوی بلی بگوید او یا ناآگاه است و یا مست پیک فرقه شده و شیطان او را به سمت فرقه رجوی می برد. این از روی خشم و کینه به رهبر فرقه (مسعود) نیست بلکه تجربه ایست از زمان حضور در اشرف. او نشان داده که به ناموس نیروهای خود خیانت کرده و زندان، شکنجه، تحمیل کردن اراده خود به نیروهای در زنجیر که به او اعتماد کرده بودن را بنا نهاده واگر موارد اینچنینی نبود من گفته های خودم را کینه حساب می کردم.
اگر بچه های جدا شده یادشان رفته، بعد از6سال مجدداً به گذشته برگردند وسالهای 72 الی74 را مرور کنند و نشست های طعمه که نسرین برپا می کرد را به یاد بیاورند وقتی خبر خود زنی در قرارگاه به گوش شان می رسید، به حال آن شخص افسوس می خوردیم که او گناه نداشت به خاطر بیاورید ما در ذهن رجوی مثل گوسفند بودیم الان چه چیز باعث شده مریم شیطان صفت در خارجه و یا در داخل کشور به یاد جدا شده ها بیفتد چرا زمان جدا شدن از قرارگاه به یاد ما نبود که حتی پول هم نداد که وقتی نزد آمریکایی ها می رویم حداقل پول را داشته باشیم ولی الان به فکر افتاده و در تلاش خرید نفرات هستند و در داخل از بعضی ها برای رساندن پیام و ترساندن استفاده می کنند اما سخت در اشتباه هستند، جداشده ها هرگز از رجوی ترسی ندارند چرا که خودشان یک زمان در داخل تشکیلات این فرقه رجوی بودند و می دانند که رجوی قدرت انجام حرکتی را ندارد و این برای تمام دوستان جداشده یک هوشیاری است که بدانند باند فرقه رجوی با توجه به شکست های پی در پی دست به کار دیگری می خواهد بزند که اگر هوشیار نباشیم به ضرر ما تمام می شود و آنهایی که در قرارگاه هستند به آنها، آن موقع ما خیانت می کنیم. با هوشیاری می توانیم سیاست معاویه ای را که رهبران فرقه رجوی امروز در پیش گرفته شکست دهیم و باز او را ناکام کنیم.
اما نکته آخر به رهبران فرقه کاری نکنید که جدا شده ها راه زینب گونه را در پیش بگیرند و با پای پیاده در تمام شهرها دست به افشاگری تازه بزند تا آن وقت ببینی که کدام کشور حاضر می شود از شما حمایت کند. آقای رجوی و خانم مریم می خواهی آزمایش کن.
سعید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا