خانواده ها

ثریا عبداللهی مقاومی سرسخت در برابر مجاهدین!!

سایت ایران افشاگر را مشاهده کردم مقاله ای از فردی بنام نیک نیا در سایت درج شده بود که بر علیه خانم ثریا عبداللهی لجن پراکنی کرده. واقعا بایستی به این فرد خام شده و عقب افتاده توسط سران فرقه گفت واقعا تو چقدر ابله و احمق هستی که معنی و مفهوم عاطفه مادری را نمی فهمی. مادری که چندین ماه است بدون ذره ای چشم داشت تمامی مشکلات را پذیرفته که فقط فرزندش را ملاقات کند. و انواع مارک ها و برچسب ها به خانواده ها زده می شود آیا مادری که برای ملاقات با فرزندش تلاش می کند جُرم است؟ جدیدا خانواده ها از دید فرقه تبدیل شده اند به: مزدوران قمه کش!! چندین ماه است که خانواده ها کنار درب پادگان اشرف تحصن کرده اند. برای نمونه کدام خانواده دست به قمه کشی و برای فرزندان اسیرشان چاقو کشیده اند. این اراجیفی که فرقه در رابطه با خانواده ها در سایت فحشاگرش به مقاله می کشد ناشی از چیست. معلوم می شود مادر مقاومی مثل خانم عبداللهی بدجوری به سران فرقه زده.عادت دیرینه فرقه است که هرموقع اساسی به بُرجک آنها می خورد جنون وار شروع می کند به اراجیف گفتن. فرقه ای که مدام در حال ریزش نیروست. و از طرفی مدعی هستند که افراد در پادگان اشرف زندگی دمکراتیکی دارند. پس ریزش نیرو حاصل چیست. برای سران فرقه و به خصوص رهبری فرقه کاملا روشن است که تا خانواده ها در رابطه با فرزندانشان به نتیجه ای نرسند عقب نشینی نخواهند کرد. ابله نیک نیا اراجیف رهبر فرقه را به زبان آورده و حمایت مردم دیالی از فرقه را ذکر کرده دروغی که هیچ خریداری ندارد و فقط قُمپز در کردن است. مردم عراق و اهالی روستاهای عراق خواهان این هستند که درب پادگان اشرف گل گرفته شود. کدام شهروند عراقی از فرقه ای که در کشورش جنایت کرده دفاع می کند. در اینجا جا دارد از خانواده هایی که در شهرک آزادی (ضلع جنوب) مستقر هستند درود فرستاد که خواب و خوراک را از سران فرقه گرقته اند. و همچنان پا قرص و مصمم برای آزادی فرزندانشان با فرقه تباهی رجوی می جنگند.
فواد بصری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا