زنان قربانیان اصلی فرقه تروریستی رجوی زن ستیز

با نزدیک شدن روز زن (17 اسفند) ، فرقه تروریستی رجوی و شخص مریم قجر تبلیغات وسیعی را شروع کرده که محور اصلی آن در ظاهر حمایت از جنبش برابری و حقوق برابر زنان می باشد . وی با اشاره ای کوتاه به جنبش های کشورهای عربی علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب و اسرائیل و بدون اشاره به نقش آمریکا و اسرائیل در حمایت از این دیکتاتور ها ، ناگهان محور صحبت ها را عوض کرده و ضمن حمایت ظاهری از زنان ، گریزی به صحرای اشرف زده و در نهایت کاسه گداییِ جهت جلوگیری از جمع شدن پادگان اشرف را پیش همه دراز می کند .
برای روشن شدن اذهان مناسب دیدیم تا بخشی هر چند کوچک از جنایات رجوی های زن ستیز را بیان کنیم تا چهره این فریبکاران بهتر آشکار گردد و مشخص شود که در پشت آن نقاب های فریبنده و شعارهای ظاهرا زیبا چه دیوهای آدم خواری قرار دارند .
1- مجبور کردن زنان به طلاق اجباری و سه طلاقه کردن همسران خود و در نتیجه عدم اجازه به زنان برای مادر شدن .
2- جدا سازی اجباری مادران از فرزندان شان و فرستادن کودکان خرد سال به خارج از عراق و عدم اطلاع بسیاری از مادران از سرنوشت فرزندان خود .
3- سپردن دختران خردسال به افراد هوادار و خارجیان مورد اعتماد فرقه که بعضا این دختران مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و یا مجبور به ازدواج اجباری با کسانی شدند که در ظاهر سرپرست آنها بوده و اختلاف سنی فاحشی با آنان داشتند .
4- شکنجه زنانِ خواهان جدایی در زندانهای فرقه توسط شکنجه گران مورد اعتماد رجوی دیکتاتور . برای نمونه می توان از زندان دبس در کرکوک نام برد .
5- توهین و فحاشی و کتک زدن زنانی که خواهان جدایی از فرقه بودند در نشست های درونی فرقه .
6- بر اساس افشاگری خانم بتول سلطانی از اعضای شورای رهبری فرقه ، رجوی زن ستیز برای استفاده جنسی از زنان ، آنان را مجبور به ازدواج اجباری با خودش می نمود .
7- اسیر کردن زنان به همراه مردان در اشرف بعد از سقوط صدام دیکتاتور . در صورتی که امکان رفتن به خارج قبل از حمله آمریکا به عراق وجود داشت و می توانستند کلیه افراد را از عراق خارج نمایند . ضمن اینکه رجوی های پلید می دانستند صدام سرنگون می شود و دیگر ارتش باصطلاح آزادیبخش موضوعیتی ندارد و به همین دلیل خودشان از عراق گریختند .
8- ممنوع بودن استفاده زنان از وسایل آرایشی حتی ادکلن .
9- مجبور بودن زنان به استفاده از روسری علیرغم اینکه رجوی دروغگو می گفت حجاب اجباری نیست .
10- جدا سازی زنان از مردان در کارها و فعالیت های فرقه ای .
11- جدا کردن روز استفاده از پمپ بنزین برای زنان و مردان در قرارگاه اشرف . بر اساس این ضابطه در روزی که مربوط به مردان بود ، زنان حق نداشتند به پمپ بنزین اشرف مراجعه کنند .
12- عدم اجازه زنان برای سوار شدن به خودرو هایی که مردان در آن نشسته بودند .
13- عدم اجازه به زنان و مردان اسیر در اشرف برای ملاقات با اعضای خانواده شان که در بیرون اشرف منتظر هستند و توهین و فحاشی به خانواده ها و منجمله به مادران و خواهرانی که برای ملاقات عزیزان و فرزندان خود به درب قرارگاه اشرف می روند .
14- بنابر افشاگری خانم بتول سلطانی از اعضای شورای رهبری سازمان ، رجوی های جنایتکار برای عقیم کردن زنان و سوء استفاده از آنان ، با کلک ها و حقه های گوناگون و منجمله به بهانه داشتن سرطان رحم ، زنان را به بیمارستان برده و رحم 150 تن از آنان را خارج نمودند .
15- مریم قجر وقتی زن مهدی ابریشم چی بوده ، مسعود فریبکارانه او را به ازدواج خودش در آورده است اکنون خود مریم قجر نیز هم می داند که او بعنوان یک زن توسط مسعود به وی خیانت شده است .
موارد ذکر شده در بالا اگرچه بخش کوچکی از واقعیات درون فرقه رجوی است اما بخوبی نشان می دهد که رجوی های دیکتاتور تا چه حد زن ستیز بوده و زنان قربانیان اصلی این فرقه تروریستی می باشند . با این حال مریم قجر با دریدگی ای خاص خودش مدعی دفاع از حقوق زنان و پیشتازی در رهایی آنان می گردد . به نظر می رسد منظور این شیطان از رهایی این است که کلیه زنان را از همسران شان جدا کرده و به عقد رجوی دیو صفت در آورد .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.