نقض حقوق بشر

زنان قربانیان اصلی فرقه تروریستی رجوی زن ستیز

با نزدیک شدن روز زن (17 اسفند)، فرقه تروریستی رجوی و شخص مریم قجر تبلیغات وسیعی را شروع کرده که محور اصلی آن در ظاهر حمایت از جنبش برابری و حقوق برابر زنان می باشد. وی با اشاره ای کوتاه به جنبش های کشورهای عربی علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب و اسرائیل و بدون اشاره به نقش آمریکا و اسرائیل در حمایت از این دیکتاتور ها، ناگهان محور صحبت ها را عوض کرده و ضمن حمایت ظاهری از زنان، گریزی به صحرای اشرف زده و در نهایت کاسه گداییِ جهت جلوگیری از جمع شدن پادگان اشرف را پیش همه دراز می کند.
برای روشن شدن اذهان مناسب دیدیم تا بخشی هر چند کوچک از جنایات رجوی های زن ستیز را بیان کنیم تا چهره این فریبکاران بهتر آشکار گردد و مشخص شود که در پشت آن نقاب های فریبنده و شعارهای ظاهرا زیبا چه دیوهای آدم خواری قرار دارند.
1- مجبور کردن زنان به طلاق اجباری و سه طلاقه کردن همسران خود و در نتیجه عدم اجازه به زنان برای مادر شدن.
2- جدا سازی اجباری مادران از فرزندان شان و فرستادن کودکان خرد سال به خارج از عراق و عدم اطلاع بسیاری از مادران از سرنوشت فرزندان خود.
3- سپردن دختران خردسال به افراد هوادار و خارجیان مورد اعتماد فرقه که بعضا این دختران مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و یا مجبور به ازدواج اجباری با کسانی شدند که در ظاهر سرپرست آنها بوده و اختلاف سنی فاحشی با آنان داشتند.
4- شکنجه زنانِ خواهان جدایی در زندانهای فرقه توسط شکنجه گران مورد اعتماد رجوی دیکتاتور. برای نمونه می توان از زندان دبس در کرکوک نام برد.
5- توهین و فحاشی و کتک زدن زنانی که خواهان جدایی از فرقه بودند در نشست های درونی فرقه.
6- بر اساس افشاگری خانم بتول سلطانی از اعضای شورای رهبری فرقه، رجوی زن ستیز برای استفاده جنسی از زنان، آنان را مجبور به ازدواج اجباری با خودش می نمود.
7- اسیر کردن زنان به همراه مردان در اشرف بعد از سقوط صدام دیکتاتور. در صورتی که امکان رفتن به خارج قبل از حمله آمریکا به عراق وجود داشت و می توانستند کلیه افراد را از عراق خارج نمایند. ضمن اینکه رجوی های پلید می دانستند صدام سرنگون می شود و دیگر ارتش باصطلاح آزادیبخش موضوعیتی ندارد و به همین دلیل خودشان از عراق گریختند.
8- ممنوع بودن استفاده زنان از وسایل آرایشی حتی ادکلن.
9- مجبور بودن زنان به استفاده از روسری علیرغم اینکه رجوی دروغگو می گفت حجاب اجباری نیست.
10- جدا سازی زنان از مردان در کارها و فعالیت های فرقه ای.
11- جدا کردن روز استفاده از پمپ بنزین برای زنان و مردان در قرارگاه اشرف. بر اساس این ضابطه در روزی که مربوط به مردان بود، زنان حق نداشتند به پمپ بنزین اشرف مراجعه کنند.
12- عدم اجازه زنان برای سوار شدن به خودرو هایی که مردان در آن نشسته بودند.
13- عدم اجازه به زنان و مردان اسیر در اشرف برای ملاقات با اعضای خانواده شان که در بیرون اشرف منتظر هستند و توهین و فحاشی به خانواده ها و منجمله به مادران و خواهرانی که برای ملاقات عزیزان و فرزندان خود به درب قرارگاه اشرف می روند.
14- بنابر افشاگری خانم بتول سلطانی از اعضای شورای رهبری سازمان، رجوی های جنایتکار برای عقیم کردن زنان و سوء استفاده از آنان، با کلک ها و حقه های گوناگون و منجمله به بهانه داشتن سرطان رحم، زنان را به بیمارستان برده و رحم 150 تن از آنان را خارج نمودند.
15- مریم قجر وقتی زن مهدی ابریشم چی بوده، مسعود فریبکارانه او را به ازدواج خودش در آورده است اکنون خود مریم قجر نیز هم می داند که او بعنوان یک زن توسط مسعود به وی خیانت شده است.
موارد ذکر شده در بالا اگرچه بخش کوچکی از واقعیات درون فرقه رجوی است اما بخوبی نشان می دهد که رجوی های دیکتاتور تا چه حد زن ستیز بوده و زنان قربانیان اصلی این فرقه تروریستی می باشند. با این حال مریم قجر با دریدگی ای خاص خودش مدعی دفاع از حقوق زنان و پیشتازی در رهایی آنان می گردد. به نظر می رسد منظور این شیطان از رهایی این است که کلیه زنان را از همسران شان جدا کرده و به عقد رجوی دیو صفت در آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا