اضمحلال فرقه رجوی

بازخوانی 7 رخداد در مورد فرقه تروریستی رجوی در دو هفته گذشته

از آنجا که رخدادهای رخ داده پیرامون فرقه تروریستی رجوی در رسانه ها بگونه ای ناپیوسته منتشر می گردند نویسنده برآنست که 7 مورد از این رخدادها را دریک جا گرد هم آورده و نگاهی گذرا به آنها بیاندازد. یکم _ استفاده فرقه تروریستی رجوی از رنگ قرمز بجای خون در خودزنی 19 فروردین دراسارتگاه اشرف بنا بربازبینی فیلم ها وعکس های ارسالی از عملیات خودزنی 19 فروردین دراسارتگاه اشرف کاملا مشخص شده است که دستگاه شیاد ودروغزن و تبهکار این فرقه برای تحت تاثیر قراردادن دیگران وخونین نشان دادن صحنه از رنگ قرمز بجای خون استفاده کرده است _ این شیادی توسط کمیته رسیدگی به جمع آوری اسارتگاه اشرف درعراق کاملا شناخته شده ومدارک مستند دراین مورد جهت تحقیق جمع آوری گردیده است _ جمع آوری فوری عکس های ارسالی دستگاه تبلیغی ارسالی از کلیه رسانه های این گروه بهترین مدعاست… دوم _ اخراج لابی های اسرائیل توسط دولت عراق از آن کشور _ شرم دیگری برای امریکایی ها یک گروه پنج نفره از لابی های رژیم اسرائیل و مزد بگیران فرقه تروریستی رجوی هفته پیش جهت دخالت درامورعراق وارد آن کشور گردیده _ این گروه به تحت سرپرستی شخصی بنام " دان روهارباشر " پس از گفتگو با نخست وزیر عراق از ایشان درخواست بازدید از اسارتگاه اشرف را نمودند که مورد مخالفت آقای نوری المالکی قرار گرفت _ این هیات پس از شکست دراین طرح مداخله جویانه درکنفرانسی درسفارت امریکا دربغداد شرکت نمودند _ دراین کنفرانس دان باشر که طرح رجوی رابا شکست مواجه دیده بود با انتقاد از دولت عراق خواهان پرداخت غرامت از طرف این کشور به امریکا گردید! بلافاصله بعد از این دخالت بیجا دولت امریکا نظرات این فرد را شخصی اعلام کرد و دولت اقای نوری المالکی هم با انتشار بیانیه ای از این گروه متخلف خواست فورا خاک عراق را ترک نمایند و در نتیجه این گروه با شتاب بغداد راترک نمود. قبلا نیز دولت عراق پدرخوانده انگیسی فرقه رجوی استوان استیونسون (لابی اسرائیل درپارلمان اروپا)را که برای قصد مشابهی وارد خاک عراق شده بود از آن کشور اخراج کرده بود _ چنین اقدامات مهم وسازنده ای از جانب عراق دو نتیجه باخود دارد اول اینکه دولت عراق به دیگران اجازه دخالت درامور داخلی خود رابه هیچ وجه نمی دهد و دوم اینکه دولت عراق در راه جمع کردن بساط شیادی فرقه رجوی در ان کشور مصمم است واینگونه تلاش های ابلهانه که خارج از روابط دیپلماتیک طراحی شده اند هیچگونه خللی دراراده دولت عراق درحل این معضل تا پایان سال 2011 ایجاد نخواهند نمود. سوم _ اظهارات صریح وروشن نماینده حقوق بشرعراق درکنفرانس ژنو درباره فرقه رجوی. آقای حسین الزهیری نماینده دولت عراق درهفدهمین اجلاس حقوق بشر درژنو دریک سخنرانی ضمن رد ادعاهای فرقه تروریستی رجوی حامیان وحقوق بگیرانش دراین شورا درباره دروغ " حمله به اشرف! " تبلیغات مسموم و دروغ دستگاه تبلیغی این گروه را بی پایه واساس خوانده وعلل درگیری 19 فروردین دراسارتگاه اشرف را حمله " فدائیان رجوی " به ارتش عراق جهت ممانعت ازبازپسگیری زمین های اشغال شده کشاورزان عراق اعلام کرد _ ضمنا نام برده یک بار دیگر برعزم دولت عراق دراخراج این گروه تا پایان سال 2011 مهر تائید نهاد…. چهارم _ نقش مزدوران عراقی فرقه تروریستی رجوی درحمله به خانواده های متحصن درجلوی درب اشرف بنا بر فیلم ها وعکس های منتشر شده دربین اسیران فرقه رجوی دراشرف گروهی مزدورعراقی نیز وجود دارند _ این پدیده "مزدوری برای مزدوران " یکی ازمسائل بسیار جالبی است که تنها می توان همانند آنرا درتشکیلات فرقه رجوی پیدا نمود _ دربین اسیران اشرف حدود پنجاه نفر عراقی نیزوجود دارند _ فرقه رجوی برای حمله به خانواده ها بیشتر از این مزدوران استفاده می کند _ استخدام مزدورعراقی توسط مزدوران صدام (فرقه رجوی) راباید از شگفتی های دوران دانست. پنجم _ بالاخره علی ناظر هم باهمه کودنی ها ونادانی هایش فهمید که نمی توان بردیوارترک خورده فرقه رجوی تکیه کرد علی ناظر یکی از هواداران پروپاقرص فرقه تروریستی رجوی است والبته این را چندان هم پنهان نمی کند ودرنوشته هایش این خط را می توان به روشنی پیدا نمود _ این شخص تازه گیها گوئیا دارد کم کم می فهمد که دیوار فرقه رجوی ترک عمیق دارد ودرحال فروریختن است وتکیه برآن نتیجه ای جز شکست و واماندگی و سرخوردگی به همراه ندارد _ نامبرده درنوشتاری به تلاش فرقه رجوی برای جمع کردن تظاهرات چی های حرفه ای و آمارهای دروغین ادعایی این فرقه درباره این گردهمایی ها انتقاد کرده و نزدیکی به سیاستمداران ورشکسته وجنگ طلب خارج از رده را به نقد کشیده است _ علی ناظر البته به چند نکته اشاره می کند که جای تامل دارد _ ایشان با پاگذاشتن بربسیاری از حقایق درمورد اینگروه عدم شرکت ایرانیان درنمایش های تبلیغی این فرقه را دردونکته به جیب ریختن این حمایت ها ازطرف فرقه رجوی وهمچنین دردام افتادن شرکت کنندگان بعنوان یک سیاهی لشگر برای عضوگیری بیان می نماید _ البته این تنها بخشی از دلایل تنفرایرانیان از این فرقه است وعلی ناظر دراین نوشته چشم خود را علت اصلی تنفر ایرنیان یعنی سی سال خیانت وجنایت ومزدوری رجوی برهم می گذارد و تنها به دلایل گذرا ومقطعی بیزاری ایرانیان اشاره می نماید _ گرچه افرادی چون ناظر درجامعه ایرانیان آنقدر کم تعداد هستند که رقمی به حساب نمی آیند ولی همین که شرایط درماندگی وشکست فرقه رجوی به حدی روشن است که همین افراد نادان وکم اطلاع وشایدهم مغرض هم درانتهای تلاش هایشان با دیوار برخورد کرده ومجبور به عقب نشینی شده اند جای خرسندی دارد…. ششم _پرداخت دستمزدهای کلان فرقه تروریستی رجوی جهت لابی کردن در امریکا خرید وسخنرانان از رده خارج فرقه تروریستی رجوی بیش از دو دهه است که برای خارج شدن از لیست تروریستی وزارت امورخارجه امریکا کفش آهنین به پاکرده وفاصله بین سفارت اسرائیل و کنگره امریکا را طی می کند _ اینگونه تلاش ها گرچه تاکنون بی سرانجام مانده ولی همچنان ادامه دارد اخیرا موسسه ای که دراین لابی گری نقش دارد اعلام نموده که این گروه تروریستی طی یک سال اخیر بیش از هشتصد هزاردلار دراین راه هزینه کرده است _ درکنار این باید از پرداخت دستمزد این فرقه به سیاست مداران بازنشسته امریکایی نام برد _ بنابر گزارش ها این بازنشستگان برای حمایت از فرقه رجوی در نوشتن نامه ده هزار دلار و همچنین برای سخنرانی از چهل تا صدهزاردلار (غیرازهزینه های سفر) دریافت می کنند _ چنین هزینه های سنگینی البته ازچشم مسئولین کنونی ورسانه ها پهنان نمانده ولی آنچه جای سئوال دارد اینست که فرقه رجوی این همه دلار را از کجا بدست می آورد؟ _ درکنار دلارهای اهدایی صدام که پول خون مردم وحق مزدوری بوده ودر آن جا سرمایه گزاری شده است باید به دنبال پیدا کردن سرنخ کمک های بی دریغ مالی منابعی چون آژانس یهود ورژیم سعودی دراین مورد بود. هفتم _ گرامی داشت سالگرد سی سال خیانت وجنایت فرقه رجوی شکست دیگری برای این گروه را رقم زد نزدیک به دوماه دستگاه تبلیغی فرقه رجوی برای فرار از وضعیت وخیم ودرحال تلاشی خود برای گردهمایی درفرانسه کوشش نمود تا برای این دجالگری ها ونمایش گردانی های خود دربین ایرانیان مقیم برون مرز حامی دست و پا کند ولی تنفرعموم ایرانیان ازپرونده سنگین تبهکاری این فرقه مانع اینکار شد وسرانجام این گروه توانست با هزینه های سنگین حدودپنج هزار نفر از طرفدارانش را از سراسر دنیا برای این نمایش مسخره گرد آوری کند _ درکنار این حامیان اجاره ای گروهی از ورشکستگان سیاسی واز رده خارج امریکایی و اروپایی نیز دراین خیمه شب بازی شرکت کردند _ هدف اصلی از این صحنه گردانی ها تلاش برای خروج از لیست تروریستی امریکاست که البته چاشنی حمایت از اشرف راهم به آن سنجاق کرده اند _ یاوه گویی ها وچرند بافی های تکراری مریم قجر دراین نمایش تبلیغی صدالبته هیچ نتیجه ای برای اینگروه دربرنداشته ونخواهد داشت _ اسارتگاه اشرف درحال جمع شدن است وچندماهی دیگر برای این درماندگان فرصت باقی نیست ودولت عراق مصمم به اینکاراست _ نکته ای که دراینجا باید بدان اشاره نمود اینست به نظر می رسد که طی سال های 2003/2008 امریکا تمامی فرماندهان ترور _ شکنجه گران وبازجویان تحت تعقیب فرقه را از عراق بیرون آورده است وآنچه امروز درعراق باقی مانده تعدادی اسیر جنگی و همچنین تعدادی از افراد فریب داده شده بیکار و تعدادی هم از افراد قدیمی بیمار وسرخورده و مسن و ومعلول ودرحال مرگ هستند _ چنین افرادی بسیار قابل ترحم اند وباید این درماندگان را از چنگال گشتاپوی فرقه رجوی نجات داد _ دولت عراق باید دریک پروسه قانونی و بدون اینکه فرصت خودزنی وخودکشی سازمانی به این افراد بدهد باکمک امریکا مکان های مهم این قرارگاه را اشغال کند _ حال وروز تشکیلات فرقه رجوی به اندازه ای ترد وشکننده شده است که با کوچکترین تلنگری ازهم فرومی پاشد _ بنابراین ضمن فشار به امریکایی ها جهت کمک به حل این معضل به روش گفتگو همه گزینه ها باید روی میز باشد _ فراموش نباید کرد اشرف ویترین دجال گری این فرقه منفور است و فروپاشی این اسارتگاه برابراست با بازگشایی رسیدگی به سی سال خیانت وجنایت ومزدوری سران این گروه دردادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته این فرقه مخوف و خلافکار وتروریست که درکنار القائده وطالبان خطر بزرگی است برای جامعه جهانی _ بنابراین هرگونه مماشات با سران اینگروه کمک به ترور و تروریسم درجهان است. باردیگر تکرار باید کرد مسئولیت هرنوع آسیب رسانی به جان این اسیران هستی باخته ازجمله تلفات خودزنی های سال 88 و90 در درجه نخست به گردن سرکرده فراری این فرقه و در درجه بعدی متوجه دولت امریکاست که ازسال 2003 تا 2009 با این گروه خطرناک راه مماشات را پیشه کرده ورفیق گرمابه وگلستان گردیده است _ حاکمیت دولت عراق برسرزمین خود قابل گفتگو نیست واین دولت حق دارد ریشه ترور و تروریسم را از خاک خود که بخشی از آن دراردوگاه اشرف خلاصه شده است جدا نماید وهیج دولتی حق دخالت در این امر را ندارد _ هرگونه حمایت از فرقه رجوی پشتیبانی از ترور وتروریسم محسوب می گردد نتیجه: همه علائم و شواهد نشان می دهند زمان جمع شدن اسارتگاه اشرف وآزادی اسیران و دستگیری تبهکاران بسیار نزدیک شده است _ دراینجا جا دارد از تمامی افشاکنندگان فرقه رجوی سپاس گزاری نموده وبرنقش سازندگی تحصن خانواده اسیران درجلوی درب این اسارتگاه تاکید نمود _ چنین مقاومت پایداری تاکنون باعث فرار دست کم سی نفر از این اسارتگاه گریده است واین ماجرا همچنان تا آزادی همه افراد دربند ادامه خواهد یافت….

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا