تلاشهای ضد جداشده ها

هشدار به دولت های اروپائی نسبت به تهدید های مجاهدین برعلیه اعضاء جداشده

پس از شکست دومین بار سازمان مجاهدین در دادگاه پاریس (دادگاه ایوبونه) که برای دومین بار محکوم شدند. پس از برگزاری کنفرانس افشاگرانه وکیل برجسته فرانسوی حول پرونده دادگاه پاریس. پس از برگزاری جلسه بزرگ و موفقیت آمیز اعضاء جدا شده، پس از مصاحبه های تعدادی از اعضاء جدا شده با رسانه ها و مقالات افشاگرانه ای که بعضی از دوستان نوشتند، پس از فرار تعدادی از دوستان از زندان اشرف در عراق که در رسانه ها جدائی خود را اعلام کردند. از آنجائی که اقدامات اخیربیش از پیش ماهیت فرقه رجوی را در مجامع بین المللی افشاء کرد، سازمان مجاهدین شدیدا به عکس العمل افتاد. از عکس العمل آنها می توان تشخیص داد که این اقدامات به هدف خورده است و دوباره به یاوه گوئی افتادند. از آنجائی که نتوانستند خط خود را پیش ببرند،برعلیه اعضاءجداشده مجدداً با عوامل خود شروع به لجن پراکنی کردند.همان نوشتاری را دارند نشخوار می کنند که 9 سال است، در هرکوی و برزنی، از زبان مواجب بگیر، تا بلندگوهای رسمی خود برزبان می آورند. این حرکات به خاطر شکست های آنها بود این ماهیت واقعی فرقه است و هرکس از ماهیت واقعی آنها حرف بزند آماج حملات کینه توزانه آنها قرار می گیرد. پس از این شکست ها بود که مجدداً من و آقای بهزادعلیشاهی و تعدادی دیگر از دوستان مورد بغض و کینه سازمان مجاهدین قرار گرفتیم، آنچه که در چنته داشتند و از 9 سال پیش بر علیه اعضاء جداشده نشخوار می کردند دوباره در رسانه های خودشان انعکاس دادند. که این بار چماقدار معروف آنها علی اکبر آرمیده از سایت پاسارگاد سیتی که وی تنطیم می کند و با نام ها ی مختلف در سایت اجتماعی بالاترین انتشار داده بود، که با هوشیاری مسولین آن سایت مسدود شد. اینها مقدمه ای است برای این که پس از فروپاشی چند ماه آینده که از عراق آنها بیرون رانده می شوند، فرمانی که رجوی در سال1374 مبنی بر حذف فیریکی اعضاء جدا شده مخالفین و معاندین این فرقه داده بود را اجرا کنند. در این رابطه به دولت های اروپائی هشدار می دهیم، نسبت به عمل کرد سازمان مجاهدین به خصوص بر علیه اعضاء جدا شده ازاین سازمان هوشیار باشند. هر اتفاقی که برای این افراد بیفتد دولت های مذکور مسئول آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا