جلوگیری از ملاقات خانواده ها

مجاهدین، هتاکان به حرمت و شکنندگان حریم خانواده

حفظ حرمت خانوادگی در فرهنگ، سنت، کنش و واکنش اجتماعی ما ایرانیان جایگاهی بس عظیم دارد. هر فرد که در خانواده اصیل ایرانی پرورش یافته باشد میداند که حفظ حرمت خانوادگی، رکن اصلی و اساسی یک خانواده و از مهمترین پایه های فرهنگ واصالت ایرانیان است. شکستن این حرمت و بی احترامی به این سنت هرگز از نظر آنها بخشودنی نخواهد بود. تلاش بر استحکام خانواده، در انسجام جامعه و برقراری محیطی سالم برای زیستن انسانها ضروری و انکار ناپذیر است. و سعی در برقراری ارتباطات خانوادگی حق طبیعی هر انسان و از وظایف تمامی افراد بشر است. باعث تاسف است که رهبران مجاهدین خلق از جمله معدود کسانی هستند که به مدت بیش از بیست و پنج سال با انواع ترفندها به حریم مقدس خانواده تجاوز نموده و حرمت ها را با شنیع ترین روش های غیر انسانی هتک نموده اند. آنها نه تنها در این مدت راه هرگونه ارتباط را بروی خانواده های افراد محصور در قلعه اشرف بسته اند بلکه با بکار گرفتن و توصل به ناجوانمردانه ترین و غیر انسانی ترین شیوه ها سعی بر ایجاد تنفر در بین اعضای این کانون عشق و محبت نموده و مینمایند. یکی از ترفند ها که در تمام سالیان گذشته مورد استفاده رهبران مجاهدین در سمت و سوی متلاشی نمودن کانون خانوادگی قرار گرفته است، به تلویزیون کشاندن اعضای محصور در اشرف و به نمایش گذاشتن مصاحبه های ساختگی، مجازی و آنچنانی در جهت تبری جستن آنها از پدر، مادر و دیگر اعضای خانواده شان بوده. این رهبران بدور از ادب و نزاکت، از زبان این دربندیان، رکیک ترین، زشت ترین، لمپنی ترین، چاله میدانی ترین دشنام ها و فحش هایی را نثار والدین آنها میکنند که یک نمونه اش " ننگ من،ننگ من، فامیل الدنگ من" میباشد. البته از این نمونه ها بسیار است که صاحب این قلم از درج آنها شرم دارد. رهبران مجاهدین به مانند تمام دیکتاتور های ضد بشر و دیگر ناقضان حقوق طبیعی انسان ها، این چنین ترفند هایی را برای رسیدن به دو هدف بکار می برند: اول اینکه آن فرد را خجلت زده نموده و راه برگشت به دنیای آزاد و کانون خانواده را برویش مسدود نموده و وادارش نمایند تا در همان قلعه اشرف بسوزد، بسازد و نقش هیزم این آتش بیاران بی غیرت برای جنگ طلبان و آدم کشان مذور و حقه باز را به عهده بگیرند. و دوم اینکه به خیال خودشان به مردم ایران وجهان خارج از آن غار عقیدتی اشرف وانمود کنند که آن فرد با میل، رغبت و انتخاب خودش در آنجا مانده است. این رهبران بقدری جاهل، از جامعه وامانده و عقب افتاده هستند که اولاٌ مفهوم و عضمت جایگاه خانوادگی در اجتماع برایشان غیر قابل فهم است و در ثانی به اعجازات در آگاهی های مردمی و ارتباطات جهان کنونی بی اعتناء، بی اعتقاد، و فاقد درک کافی از میزان فهم و اند یشه توده ها هستند. علاوه بر اینکه رهبران مجاهدین درب قلعه اشرف را بطور کامل بروی خانواده ها مسدود و راه هرگونه ارتباط با خارج را بروی اعضای محصور در این حصار فرقه گرایی بسته اند، امکان ملاقات به خانواده هایی هم که بیش از یک سال در پشت سیم های خاردار و خاکریز های بلند به انتظار دیدار فرزندانشان نشسته اند را نمیدهند. آنها میگویند که این خانواده ها و هرکس دیگری که بخواهد با اعضای خانواده اش در اشرف دیدار کند مزدور حکومت و فرستاده سازمان اطلاعات ایران می باشد. اگر هم چنین است میتواند دلیل محکمی باشد بر اینکه چرا مردم ایران وجود همین حاکمیت را به جایگزینی آن با امثال فرقه مجاهدین ترجیح میدهند. و تمامی اعمال زشت و غیر انسانی رهبران مجاهدین شاهدی است بر فاصله گرفتن ایرانیان از آنها و در انزوا قرار گرفتنشان در جامعه داخل و خارج از کشور است. و پیام اینجانب به رهبران مجاهدین و گردانندگان قلعه اشرف این است که: ما ایرانیان حرمت خانوادگی را با بذل شرف و آبرو بدست آوردیم و فرزندانمان را از بازار نخریدیم و از رودخانه هم نگرفتیم که به شما اجازه فروش و به تاراج گذاشتنشان در بازار جهانی و در جهت در یوزگی های سیاسی از آدمکشان و جنگ طلبان آمریکایی و انگلیسی را بدهیم. چنانچه شما با افکار و اندیشه های فرقه گرایانه تلاش بر شکستن حرمت خانوادگی را دارید باید مطمئن باشید که جامعه ایرانی و امثال ما این فرصت و اجازه را به شما نخواهد داد. به یقین دیدید و خواهید دید که با شکستن حرمت خانوادگی و هتاکی به خانواده هایی که در تلاش برای دیدار فرزندانشان میباشند، حرمتتان بطور بی نهایت در نزد مردم ایران و خانواده های افراد مستقر در قلعه اشرف شکسته شده و بیش از پیش هم خواهد شد. و توصیه میکنم که با دست برداشتن از این ترفند ها و شیوه های دیکتاتور معابانه و تهوع آور، خودتان را بیش از اینها منفور، مسخره و مضحکه خاص و عام ننمایید. بدون شک غربی ها این بی پرنسیپی های شما را به حساب بقیه ایرانی ها هم خواهند گذاشت. و این شمایید که در آینده ای نه چندان دور، در قبال تمامی این ظلم ها، خیانت ها، بی عدالتی ها و نقض حقوق انسانها راه گریزی برایتان باقی نخواهد ماند و در دادگاه های مردمی مجبور به پاسخگویی خواهید شد. رضا اسدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا