تلاش بیهوده مجاهدین در ژنو و واشنگتن

مجاهدین که خود به خوبی میدانند سرنوشت خود را چگونه رغم زده اند برای رد گم کردن و در آمدن از تاریک خانه فراموشی هر از گاهی دست به شو های خیابانی برای انحراف افکار عمومی میزنند. مضاف بر آن مسئله حضور مجاهدین در لیست سیاه تروریستی آمریکا مجاهدین را بر آن میدارد تا با مغلطه کاری سیاسی در پی جذب بعضی از شخصیت هایی که در حال حاضر سمت رسمی ندارند هستند. و با صرف هزینه های باد اورده و کلان و با هوا کردن بادکنکهای رنگانگ که سمبل بی هویتی انها میباشد سعی در جذب و فریب دیگران دارند. نتیجه انچه که مجاهدین برای بیرون اوردن خود از انزوای سیاسی میکنند جز رسوایی بیشتر و سر شکستگی برای هوادران آنها ندارد. نمونه آنچه که مجاهدین برای بیرون آوردن خود از انزوای سیاسی میکنند را در این روز ها در ژنو و واشنگتن شاهد هستیم که چگونه مجاهدین به رغم همه هزینه های سنگین کسی برای این شوهای خیابانی اعتنایی نکرد بلکه خوی ضد انسانی مجاهدین و انچه در گذشته ائم از همکاری با صدام و جنایاتی که در حق مردم ایران کردند برای عموم هر چه بیشتر شناخته و باعث یادآوری ننگی میشود که مجاهدین در گذشته مرتکب شدند ننگی که با این دست و پا زدنهای عوام فریبانه پاک نخواهد شد. سالهاست مجاهدین به خاطر فعالیتهای خشونت آمیز و تروریستی و عدم اعتقاد به حقوق انسانها برای سیستم های امنیتی و دولتها بخصوص دولت های غرب بعنوان عناصر خراب کار و نامطلوب شناخته شده اند هراز چند گاهی توسط همین دولتها به بازی های سیاسی در جهت منافع آنها بکار گرفته میشوند تفاوتی در محتوای این شناخت ایجاد نمیشود و مجاهدین همچنان از دید این دولتها همان عناصری که دارای روحیه ضد انسانی و ضد دمکراتیک می باشند و گروهی میباشند به حقوق اولیه بشر هیچ احترامی قائل نیستند. مجاهدین هنوز بر این باورند مشکلات سیاسی را باید با خشونت حل کرد و مخالفین و منتقدین خود را همانطور که بارها رهبری مجاهدین طی پیامهایی از مخفی گاه خود گفته بود باید به هر طریق ممکن از میدان بدر کرد. این منطق مجاهدین است مردم امروز این منطق را نمی پذیرند و دولتهایی که به ازادی های انسانی اعتقاد دارند مجاهدین را برای همیشه تروریست میدانند هرچند که چند صباحی با آنها بازی سیاسی کنند. با توجه به کارنامه مجاهدین، از نگاه انجمن ایران سبز این گروه یگ گروه ضد انسانی و خشونت گرا میباشد و با سرنگونی صدام حسین بلاجبار سلاح را از دستشان گرفته اند و کماکان به موضع تروریستی خود اعتقاد دارند و ان را برای اعضاء و هواداران سرخورده خود تبلیغ میکنند به همین دلیل مجاهدین تروریست هستند و در لیست سیاه تروریستی باقی خواهند ماند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا