خسته نباشید و دست مریزاد خانواده های گیلانی به آقای محمد رزاقی

در اجتماع اخیر خانواده ها در دفترانجمن نجات از جمله مسائلی که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت سلامت و امنیت جانی جداشدگان از سازمان و حضورشان در خارج از کشور بعنوان پناهنده بوده است. خانواده های چشم انتظار گیلک که خود هر یک عضوی در اسارت رجوی دارند با شنیدن خبر ناگوار تهدید به مرگ یکی از جداشدگان سازمان بنام محمد رزاقی از ناحیه فرقه تروریستی رجوی بشدت آنرا محکوم کرده و خواستار برخورد قاطع مقامات قضایی کشور مربوطه که آقای رزاقی درآن اقامت دارند شدند. یکی از حاضرین در جلسه در حالیکه دخترش سالیان است که در اسارت رجوی بسر میبرد ضمن اعلام همدردی با آقای محمد رزاقی اظهار داشت: این سازمان لعنتی که ادعا دارد اعضایش آزاد هستند که ازسازمان بروند و یا بمانند پس چطوراست که نفر جداشده ازآن جهنم حتی در اروپا امنیت ندارد که زندگی عادی داشته باشد و آنجا نیز از طرف مواجب بگیران فرقه رجوی تهدید به مرگ میشوند!؟
مادری که از اندوه فراوان در فراق فرزندش که ده سال پیش در ترکیه بتوسط واسطه های مافیایی سازمان به بهانه اشتغال بهتر با فریب و نیرنگ به پادگان اشرف کشانده شد، در حالیکه به آرامی میگریست گفت: این دیگرچه ظلمی است که عزیزانمان ازطرف سران بدنام سازمان متحمل میشوند اینهمه اسارت و شکنجه روحی و روانی و حتی جسمانی درپادگان اشرف کم بود که بچه های رها شده در خارجه هم امنیت جانی نداشته باشند!؟ دولتمردان امریکایی و اروپایی ازطرفی معتقد هستند که سازمان مجاهدین یک فرقه تروریستی است و در لیست ترور قرارشان میدهند درعوض به آنها اجازه اقامت درکشورشان میدهند تا آنها نیز پرروتر شده و وقاحت را به نقطه ای برسانند که به جان جداشدگان بیفتند وآنها را مورد ضرب وشتم قرارداده وسر آخر تهدید به مرگ بکنند! بحث تهدید به مرگ گماشته مواجب بگیر فرقه رجوی علیه جان آقای محمد رزاقی در اجتماع خانواده ای دردمند گیلانی در دفتر انجمن نجات سایر امورات مطرحه از جمله اعزام خانواده ها به عراق که بعضا پاسپورت های خود را در دست داشتند تحت الشعاع قرار داده وحسابی داغ شده بود طوری که خانواده ای دیگرضمن تایید صحبتهای غم انگیز مادرچشم انتطار با احساس زیبایی گفت:
اولا شخصا و از جانب تمام خانواده های حاضر و غائب به آقای محمد رزاقی خسته نباشید و دست مریزاد میگویم به واسطه جسارتی که دارد و در مقابل فرقه رجوی مقاومت میکند و از عزیزانمان درزندان اشرف حمایت میکند ودوست دارد سایر دوستان سابقش مثل خودش طعم آزادی را بچشند.
در ثانی ما عمیقا باورداریم که برغم هیاهوی هیچ وپوچ وگرد وخاکی که سران بدنام سازمان بلند میکنند مطلقا بی اعتبار و بسان کف روی آب است ونمی تواند مانع رهایی فرزندانمان درکمپ اشرف شده واینکه بتوانند درصورت رهایی آنان وبازگشتشان به دنیای آزاد، هیچ غلطی کرده باشند. در این وانفسا هر یک ازخانواده ها به اعتبار فضای صمیمانه ای که ایجاد شده بود جمله ای علیه فرقه مضمحل شده رجوی بیان داشته و موضعگیری میکردند و چون درآینده ای نه چندان دور درصدد اعزام به عراق و انشاء الله میسرشدن دیدارحضوری با عزیزان خود هستند در تفاهم کامل با هم به شادی میپرداختند که درهمین اثناء یکی دیگرازمادران سالمند ورنجدیده ازظلم وجور رجوی که همواره شوخ وسرحال وسرزنده هم هستند درخطاب به جمع حاضردر قالب شوخی و درعین حال عمیقا جدی گفتند: این بارکه به زندان اشرف رفتیم بچه هایمان را درآغوش گرفته و مستقیم و یکراست به خانه وکاشانه و وطن خود بازمیگردانیم و به آنها خواهیم گفت امنیت وسلامت وآرامش شما دروطن وکانون پرمهروگرم خانواده تضمین است ونه درخارجه!!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا