مصاحبه با سیروس غضنفری درباره وضعیت فعلی فرقه رجوی – قسمت اول

سوال: چنانکه در جریان هستید وزرات خارجه آمریکا فرقه رجوی (سازمان مجاهدین) را مجدداٌ در لیست تروریستی قرار داده است نظر شما در این باره چیست؟
جواب:رهبران فرقه دراین یک سال از طریق لابی های اسرائیلی وآمریکایی با هزینه های کلان تلاش نموده اند که با رنگ و بوی مدرن از لیست سیاه در آورند که ازاین کارت سوخته برای رسیدن به هدف باج گیری استفاده کنند اما می بینند که کسی خریدار نیست وآن پولهای هزینه شده برای حمایت یکی پس از دیگری رو شد و در این مقطع هم رجوی ها نتوانستد آن ماهیت خودشان را چند صباحی کنار بگذارد.
اصل ماجرا این است که فعالیت های جداشده ها وافشاگری و…و از طرف دیگر نامه های رهاشده ها به ارگان های بین المللی و بخصوص به خانم کلینتون باعث شده چهره واقعی این باند خطرناک را جامعه ای بین المللی از زبان جدا شده ها که بیشترین عمر خود را درآن فرقه گذرانده اند بشناسند و به همین خاطر بود که چند روز بعد رهبران فرقه رجوی دست به تهدید جدا شده ها زدند و این نشان گر برحق بودن این تلاش ها است.
اما در درون تشکیلات رهبران فرقه خیلی ها تلاش نمودند که نیروها را با تبلیغات دروغین که اگر شما فرار نکنند در قرارگاه بمانید سازمان از لیست سیاه تروریستی درمی آید وشما هر کجا را انتخاب کنید می فرستیم به همین خاطر در چند ماه گذشته از اشرف فراری نداشتم ورهبران فرقه هم بعداز اعلام وزارت خارجه آمریکا به نیروها طور دیگر اعلام نمودند تا اینکه بتوانند با خبرسازی ها دیگر این ماجرا را به فراموشی بسپارند مثل داستان خلع سلاح که رهبران فرقه اعلام کردند با دادن سلاح به آمریکاییها نشان دادیم که ما یک نیروی مدرن و پایبند به دمکراسی هستیم و در آینده نه چندان دور از طریق انقلاب درونی به جای یک سلاح، صد سلاح دیگر به دست می آوریم رهبران فرقه در فریب ذهنی نفرات در زنجیر خیلی وارد هستند به همین خاطر در ماجرای 17 ژوئن بعد از سه روز سکوت در کمپ اشرف خبر را اعلام کردند وبا گرفتن تعهد از نفرات برای خودسوزی ماجرا را لاپوشانی کردند تا کسی سوال نکند که قرار نبود مریم به فرانسه برود واین بار هم در درون تشکیلات بعداز چند روز تاخیر وبا انتخاب مسئول اول توانستند در لابه لای پیام مریم به نیروها اعلام کند که اساسا هیچ اتفاقی نیفتاده است به همین خاطر در درون تشکیلات برای آینده خودشان یک شبه مسئول اول انتخاب کردند که این مسئول اول خانم مریم رجوی هم ضد بورژوازی وسرمایه داری است که غربی ها در لیست سیاه قرار دادند مریم می خواست از احساسات نفرات در زنجیر استفاده کند آن هم خیلی دیر اعلام کرد ودر آینده شاهد فرار وجداشده های بیشتر خواهیم بود.
سوال: چرا رهبران فرقه (سازمان مجاهدین) بعداز چهار سال یک مرتبه به فکر انتخاب مسئول اول افتادند علت این نوع حرکت برای چه بوده است؟
جواب: اگر عملکرد گذشته این باند و به خصوص کارهای مسعود رجوی را مرور کنید می بینید لاپوشانی شکست های خود وکوبیدن طبل های توخالی بعداز شکستها در کارنامه این شخص وجود دارد من به گوشه ای از نمونه ای خروار اشاره می کنم تا برای خواننده ها روشن باشد. برای مثل رجوی در سال 63 بعداز جداشدن آقای بنی صدر از شواری ملی همسرش را که دختر بنی صدر بود طلاق داد و برای جو سازی در تشکیلات با همسر دوست خود ازدواج کرد وبا این کار در داخل تشکیلات نفرات را مشغول نشست های انقلاب درونی کرد. اخراج مسعود رجوی از فرانسه که یک شکست برای رهبر فرقه بود با جوسازی تشکیل ارتش آزادی بخش در درون تشکیلات وفضا سازی با نشست های درونی که باید فرمانده ارتش در عراق باشد ذهن نیروها را از شکست در فرانسه و از هم پاشیدن شورا دور نگه داشت. در زمان آتش بس که رجوی متوجه شکستش شد از ارباب خود یک هفته مهلت گرفت و توانست با حمله به ایران شکست خود را بپوشاند. و این ریل ادامه داشته و دارد که نمونه امروز آن انتخاب یک شبه خانم زهره اخیانی است که بعداز چهار سال یک مرتبه به فکر رای گیری وتشکیل نشست های درونی برای انتخاب مسئول اول سازمان افتاده است.واین موضوع را در شرایطی اعلام نمود که مجدداٌ سازمان در لیست سیاه قرار گرفته بود واین انتخاب هم مثل تصمیم های غلط رهبران فرقه وشخص رجوی می باشد به همین خاطر هم در درون تشکیلات اساساٌ این نوع حرکت ها دیگر جواب گو نیست وبزودی در تشکیلات فرقه رجوی یک سری اتفاقات خواهد افتاد و نفرات در زنجیر حرکت هایی علیه رهبران این فرقه انجام خواهند داد.اگر در یک جمله بگویم در داخل تشکیلات دیگر نفری وصل به رهبر فرقه پیدا نمی شود که با فضا سازی از طریق آنها بتوانند از این انتخاب در درون تشکیلات بهره ببرد ودر آینده این انتخاب و آن حصار خود ساخته رجوی از هم خواهد پاشید و این پایان گروه فرقه رجوی وتشکیلات آن است.
سوال: خبرها حاکی ازاین است که در دو نوبت سه نفر از کمپ اشرف فرار کردند پیامد این کار چیست؟
جواب: پیامد این فرارها در شرایط کنونی بعد از انتخاب مسئول اول و قرار گرفتن در لیست سیاه یک بازتاب خاص دارد که دیگر نفرات با این حرکت ها درون تشکیلاتی که رهبران فرقه انجام می دهند وآن را یک پیروزی آینده خود می دانند بی ارزش می کند و نشانگر اوج فشار در درون تشکیلات است وما می دانیم که اگر یکی ازاین فرار کننده ها توسط زندانبانان دستگیر می شد تا حد مرگ آن را شکنجه می نمودند و تا حالا هم نفراتی داشتیم که بعداز دستگیری شکنجه کردند وهنوز هم در زندان اشرف می باشد. به هر حال این فرار از یک تشکیلات انجام شده که رهبران آن بارها اعلام کردند که راه خروج برای تمام نفرات اسیر باز است وهمه اینها خودشان انتخاب کردند. اما از همان کمپ اشرف در این دوسال حدود 58 نفرفرار نمودند وحدود 700 الی 800 نفرهم اعلام جدایی کردند که رجوی هیچ کدام از آن اعلام جدایی را به صلیب سرخ ویا مقامات عراقی تحویل نداده است واین کار فرقه رجوی باعث شده است که آنها در زندان کمپ اشرف در اسکان های سابق ودر مقراصلی فرماندهی محبوس بمانند واین کار راه رابرای فرار باز کرده است واین نشان از فشاری روانی بیشتر در درون تشکیلات به نفرات است به همین خاطر باید منتظرروزهای آینده ماند امیدوارم در آینده نزدیک خانواده ها شاهد خبرهای تازه از فرار و رهایی افراد باشند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا