به آخرین روزهای حیات ننگین فرقه رجوی نزدیک میشویم

همگان میدانیم که دولتمردان عراقی بارها تاکید کرده اند که تا پایان سال جاری میلادی مقر بدنام اشرف که براستی نام شایسته تر برای آن خانه فساد اشرف است را خواهند بست! موضوعی که بارها و بارها از طرف سیاسیون عراقی بر آن اشاره شده است. اما متاسفانه مسئولین فرقه رجوی با بی توجهی بدان قصد براه انداختن دوباره کشتار و خون دارند! مسئله ای که اساسا برای رجوی مهم نیست و اتفاقا شیوه او چنین است که خون حتی نزدیک ترین کسانش را هم سپر جان خود میکند!
اما آقای رجوی خوشبختانه تاریخ مصرف تو دیگر نه تنها برای صدام و عراق، بلکه برای کشورهای اروپایی و امریکایی هم به پایان رسیده است! تو در تمامی این سالیان سعی بر این داشتی با قرار گرفتن در شکاف بین تضاد دولتها و البته با مزدوری و خوشخدمتی برای خود آبی گرم کرده و جایی دست و پا کنی! اما کنون بخوبی میبینیم که دیگر در هیچ نقطه ای ترا به بازی نمیگیرند.زمانی تنها یار و دوست و متحد استراتژیکت صدام بود و تو با کشتار مردم بیگناه عراق برای او در مزدوری و پاچه خواری سنگ تمام گذاشتی و از حق نگذریم او هم برای تو در عراق کم نگذاشت. اختیاراتی که تو و سازمان مجاهدین در عراق داشتید بعضا حتی از بالاترین مسئولین اطلاعاتی و امنیتی آن کشور هم بیشتر بود! مزدوری و خودفروشی ات برای سرویس های اطلاعاتی غربی هم بجای خود. شاید خودت هم این دورغ را باور کردی که عکسهای ماهواره ای از تاسیسات اتمی ایران که توسط ماهواره های اسراییلی گرفته شده بود از عکاسی های قرارگاه اشرف گرفته شده است؟!!تو آنچنان در مزدوری هم افراط کردی که مامور سازمان سیا هم زبان باز کرد و گفت: ما کارهایی که خودمان نمیتوانستیم بکنیم از مجاهدین میخواستیم که انجام بدهند! تف بر تو که برای رسیدن به اهداف کثیفت از هر کرنشی فرو گذار نکردی. اکنون هم مسئله و بحث بین امریکا و ایران آنقدر جدی شده که دیگر جایی برای کوتوله ها نیست! زمانی که مزدور مستقر در امریکا علیرضا جعفرزاده باد به گلو میانداخت و میگفت: این عکسهای ماهواره ای از داخل ایران بدست ما رسیده و ما پرده از اینکه ایران قصد ساخت بمب اتم را دارد را برداشتیم و… فکر امروز را نمیکردی که روزی تاریخ مصرفت تمام میشود و ترا همچون دستمال کاغذی مصرف شده به سطل اشغال میاندازند. امروز نه دیگر کسی اسم شما را میآورد و نه دیگر خبرگزاری های فرانسه یا فاکس نیوزو… با نمایندگان شما مصاحبه ای براه میاندازد.چراکه به معنی واقعی کلمه تاریخ مصرفت گذشته است و بوی تعفن میدهی!
اما دست و پا زدن رجوی برای نگه داشتن اشرف برای اینست که شاید بتواند دوباره برای خود با ارایه نقشی جدید از مزدوری شغلی دست و پا کند.این امید در دل رجوی است که شاید بین امریکا و عراق جنگی در بگیرد و او بتواند مجددا در مزدوری که تخصصش را دارد ایفای ماموریت و مسئولیت کند! اما هر بچه ای اینرا میفهمد که امریکا خود از این آشی که در افغانستان و عراق و…پخته نمیتواند بخورد چه رسد که بخواهد بخورد کسی دیگر بدهد!
پس به وضوح پیداست که به آخرین مراحل حیات فرقه رجوی با بستن درب اشرف نزدیک میشویم.شیشه عمری که رجوی برای حفظ آن چه جوانانی را به زیر خاک سرد نفرستاد و چه جنایاتی که نکرد!
باقری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا